זכויות אדם תחת הכיבוש

הקמפיין הבינלאומי נועד לחשוף, לעצור ולמנוע את הפרות זכויות האדם שנגרמות מהכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים בגדה המערבית ומהשליטה על עזה הנצורה