קמפיין זכויות כלכליות-חברתיות בעת קורונה

פעילות מול הממשלה על מנת לשמור על זכויות כלכליות-חברתיות בזמן משבר הקורונה.

קמפיין אפליה

הזכות והיכולת של פלסטינים אזרחי ישראל לפעול באופן קולקטיבי למען זכויות אדם בכלל וזכויותיהם כמיעוט בישראל בפרט, תחת מתקפה קשה. ממשלת ישראל וגופים שונים פועלים כדי לפגוע באופן חמור בחופש הביטוי והמחאה ובחופש ההתאגדות של אינדיבידואלים וארגונים פלסטינים ישראלים, באופן המוביל לצמצום ואיום על קיומה של החברה הפלסטינית אזרחית בישראל.

קמפיין זכויות אדם תחת הכיבוש

חשיפה, עצירה ומניעת הפרות זכויות האדם שנגרמות מהכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים בגדה המערבית ומהשליטה על עזה הנצורה

קמפיין סחר בנשק

שמירה על זכויות האדם בעולם על ידי הפסקת היצוא הבטחוני הישראלי למדינות המבצעות הפרות חמורות של זכויות אדם.

עלינו לכעוס, ולהפוך את הכעס הזה לפעולה

גרטה ת׳ונברג

פרסומים שוטפים