קמפיינים

קמפיינים

קמפיין זכויות כלכליות-חברתיות בעת קורונה

פעילות מול הממשלה על מנת לשמור על זכויות כלכליות-חברתיות בזמן משבר הקורונה.

לפרטים נוספים

קמפיין אפליה

הזכות והיכולת של פלסטינים אזרחי ישראל לפעול באופן קולקטיבי למען זכויות אדם בכלל וזכויותיהם כמיעוט בישראל בפרט, תחת מתקפה קשה. ממשלת ישראל וגופים שונים פועלים כדי לפגוע באופן חמור בחופש הביטוי והמחאה ובחופש ההתאגדות של אינדיבידואלים וארגונים פלסטינים ישראלים, באופן המוביל לצמצום ואיום על קיומה של החברה הפלסטינית אזרחית בישראל.

לפרטים נוספים

קמפיין זכויות אדם תחת הכיבוש

חשיפה, עצירה ומניעת הפרות זכויות האדם שנגרמות מהכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים בגדה המערבית ומהשליטה על עזה הנצורה

לפרטים נוספים

קמפיין סחר בנשק

שמירה על זכויות האדם בעולם על ידי הפסקת היצוא הבטחוני הישראלי למדינות המבצעות הפרות חמורות של זכויות אדם.

לפרטים נוספים

גירוש פלסטינים משטחים ציבוריים

לאורך השנים תועדו או דווחו מקרים רבים בהם פלסטינים בגדה גורשו משטחים ציבוריים על ידי מתנחלים אלימים כשכוחות הביטחון מתעלמים או מסייעים למתנחלים. איש כמעט לא נענש.

לפרטים נוספים

מפיצים זכויות – יוצאים ממעגל המשוכנעים

תומכות ותומכי זכויות האדם מקבלים הכשרה, כלים וידע בשכנוע, על מנת להרחיב את קהל התומכים בזכויות האדם

Avivi Aharon / Shutterstock
למידע נוסף