אמנסטי ישראל: תוכנית האוצר לשפר הסיוע לעצמאים היא צעד בכיוון הנכון – אך עדיין מפקירה את העצמאים החלשים ביותר לסכנת מצוקה כלכלית

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ערכה ניתוח ראשוני של טיוטת הצעת המחליטים שהכין משרד האוצר בעניין שיפור הסיוע לעצמאים ושצפויה לעלות מחר לקריאה ראשונה בכנסת. התנועה מדגישה כי אף על פי שמדובר בצעד חיובי בכיוון הנכון, נדרשים צעדים נוספים כדי להבטיח שאיש לא ישאר מאחור. 

“מדובר בסיוע בסכומים בעלות נמוכה בהרבה מעלותה של מערכת הבחירות הרביעית בתוך שנתיים”, הסבירה מורן אביטל, קמפיינרית באמנסטי ישראל, שהוסיפה: “יש במהלך הזה כמה בשורות טובות, אבל הוא עדיין מותיר מאחור שורה של עצמאים שנזנחו למצוקה – וביניהם, גם כאלה שההכנסה שלהם בימי שגרה קרובה לשכר המינימום. ראוי שתיקון מדיניות הסיוע לא יהיה שרירותי אלא יתבסס על העיקרון שלא מפקירים איש למצוקה בתוך המשבר החריף”.

בשבוע שעבר פרסמה אמנסטי ישראל נייר עמדה בנושא הליקויים בסיוע לעצמאים, שמפרט את הטיפוסים השונים של עצמאים שחשופים למצוקה בשל כשלים במדיניות הסיוע. בין היתר, מדגיש נייר העמדה גם את ההתחייבות של ישראל להבטיח את זכות האדם לקיום בכבוד על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות חברתיות, כלכליות ופוליטיות, שעליה היא חתומה עוד משנת 1991. הצעת המחליטים האחרונה עדיין לא עומדת במחוייבות הזו, למרות השיפורים שהיא מציעה.

על פי הניתוח של אמנסטי במסגרת טיוטת הצעת המחליטים שהגיעה לידי אמנסטי ישראל:

  1. ניתן מענה חלקי ל”מי שלא נפלו מספיק”: בהתייחס לעצמאים שגם פגיעה של פחות מ-40% בהכנסתם (כלומר מתחת לרף הזכאות כיום) תביא אותם למצוקה – ניתן בהצעה הנוכחית מענה חלקי. בשכבת הכנסות מסויימת הרף לזכאות ירד ל-25% שחיקה בהכנסה. עם זאת, יש עדיין עצמאים שגם שחיקה נמוכה יותר בהכנסה תביא אותם אל מתחת לקו העוני – אלו הם אותם עצמאים שמלכתחילה הרוויחו הכי מעט ולכן נמצאים בעמדה הכי פגיעה מבחינה כלכלית. כלומר, לפי התוכנית החדשה, פוטנציאל ההידרדרות למצוקה נותר דווקא בקרב העצמאים הכי פגיעים. ניתן לסייע להם בעלות לא גבוהה יחסית, כפי שצויין בנייר העמדה של אמנסטי: “סיוע לעצמאים אשר ירידה של 25% בהכנסתם תמקם את הכנסת כלל משפחתם מתחת לסף של מחייה בכבוד, באופן שיעלה את הכנסתם מעל לסף המחייה בכבוד, יכול להסתכם בעלות של כ-320 מיליון ₪ בחודש – כלומר 1.28 מיליארד ש“ח עד אפריל 2021 .סכום זה נמוך משליש מהעלות של מערכת בחירות”.
  2. ניתן מענה סביר לעצמאים הפרוייקטורים, שזוכים להכנסה לא סדירה פר-פרויקט, והחישוב יעשה על פי מדדים נרחבים יותר שכוללים את הפגיעה הכוללת בהכנסתם.
  3. עד כה לא ניתן כל מענה לעצמאים שהם גם שכירים, והם למעשה נותרו מאחור לחלוטין. במקרה שפוטרו מעבודתם כשכירים הכנסתם כעצמאים מקוזזת מדמי האבטלה שלהם וזה חל מהשקל הראשון, ללא כל רף תחתון המגן עליהם מפני נפילה מתחת לשכר המאפשר מחייה בכבוד.

אמנסטי חוזרת וקוראת לממשלה לעצב מדיניות סיוע שמתייחסת בצורה ישירה לפגיעה ביכולת להתקיים בכבוד, על פי עיקרון השמירה על זכות האדם לקיום בכבוד. בהתאם לכך, עליה לשנות עוד את הקריטריונים הנוכחיים לקבלת הסיוע, או ליצור כלים נוספים שיתנו מענה (למשל, כשפגיעה קטנה יחסית מזיקה באופן משמעותי לרווחת הפרט לאור גובה הכנסתו).