נייר עמדה: עצמאים רבים במצוקה בגלל ליקויים בתוכנית הסיוע; הבחירות עולות פי 3 מתיקון העוול

עשרות אלפי עצמאים חשופים למצוקה בשל סיוע לקוי של המדינה, שניתן לתיקון בהשקעה לא גדולה במיוחד – פחות משליש העלות של מערכת הבחירות הרביעית. כך קובע נייר העמדה החדש של אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, שנכתב על ידי החוקר עמיר שוורץ ושנשלח היום (29.12.20) לשר האוצר, לחברי ועדת הכספים וכן לשורה של ח”כים ומקבלי החלטות.

שלושה סוגים של עצמאים לא זוכים כיום לסיוע מספק כך שהם הידרדרו או עלולים להידרדר למצוקה:

  1. לא נפלו מספיק: עצמאים שהפגיעה בהכנסותיהם נמוכה מרף הזכאות של 40%, אך היקף הכנסותיהם הנוכחי (והשחוק) אינו מאפשר קיום מינימלי בכבוד.
  2. עצמאים שהם גם שכירים.
  3. הפרויקטלים: עצמאים שעובדים באופן פרויקטאלי או מדווחים על הכנסות במזומן.

מדובר בעשרות אלפים של משקי בית של עצמאים שמצויים בסכנת הידרדרות למצוקה משום שמדיניות הסיוע הנוכחית לא נותנת להם מענה ראוי ולא שומרת על זכויותיהם החברתיות והכלכליות. מאחר שמספר הסובלים מכשלים אלו אינו מאוד גדול, בהשקעה סבירה אפשר למנוע את המצוקה. זוהי גם חובתה של ישראל, כמי שחתמה על האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, ואף אשררה אותה. 

בנייר זה נציג את סוגי המענקים השונים, את הרקע לבעיות בתוכנית הסיוע לעצמאים לנוכח משבר הקורונה ואת הסיבות שבגינן קבוצות מסוימות של עצמאים לא מקבלות מענה ראוי. בחלק האחרון של הנייר נפרט שלוש המלצות מדיניות, שאימוצן דורש מאמץ והשקעה נמוכים יחסית (השקעה נמוכה בהרבה מעלות מערכת בחירות); המלצות אלו ייספקו מענה ראוי לאותם עצמאים שנותרו מאחור.