עדכונים אחרונים

אנו פועלים למען עולם שבו כולם נהנים ומושפעים מזכויות האדם

אמנסטי אינטרנשיונל היא תנועה עולמית המונה למעלה מ7 מיליון אנשים מלמעלה מ150 מדינות הקוראים לסיום הפגיעות בזכויות האדם

מה אנחנו עושים
צפו בעבודתנו
קחו חלק במאבק
פעלו עכשיו

אירועים