קמפיין המחנה הפרו-אנושי

מהו המחנה הפרו אנושי? בפשטות: מחנה שרואה בני אדם לפני צדדים. זהו מחנה שמכיר בכאב של כלל בני האדם, בלי להתעלם או להנמיך עוולות או כאב מצד זה או אחר. אבל הכרה איננה מספיקה, זהו מחנה שגם דורש פתרונות מעשיים. צעד ראשון הוא להבין שדאגה לצד אחד בלבד היא מתכון לכך שאף צד לא יהיה בטוח וחופשי. צעד נוסף הוא להבין את שורשי האלימות בלי לעשות הנחות לאף צד: אפרטהייד, כיבוש ודיכוי; וגם אידיאולוגיה או פרקטיקה של השמדת או גירוש האחר מצד גורמים קיצוניים בשני הצדדים, שאינם מייצגים את הרוב. שני הגורמים הללו – הדיכוי הישראלי והשאיפה למחיקת האחר – מזינים האחד את השני. בשורשים הללו צריך לטפל כדי לייצר עתיד טוב יותר, וזו אחת הדרישות שאנו מקדמים.