אמנסטי ישראל ליועמ”ש ולממשלה: המענה ההכרחי למצוקות העצמאים בסימן שאלה בשל הצמדתו לצעדים בעייתיים

אמנסטי ישראל קוראת לממשלה וליועמ”ש להבחין בין הצעדים ההכרחיים שנותנים מענה למצוקות דחופות של העצמאים, ובין שורה של צעדים כלכליים בעייתיים מבחינה משפטית וציבורית בשל הסמיכות לבחירות. הכריכה יחד של צעדים שונים אלו בתוכנית אחת מעמידה בסימן שאלה את היכולת לקדם בפועל מענה הכרחי ומיידי למצוקות העצמאים ושמירה על זכויותיהם החברתיות והכלכליות; ניסיון אמיתי לקדם פתרון למצוקות דחופות חייב להיות ממוקד ותקין משפטית וציבורית, ואסור שיהיה כלי במשחק הפוליטי

בעקבות שטף הפרסומים בעיתונות על יוזמות שונות מצד הממשלה לקדם תוכנית כלכלית הזוכה לביקורת רבה בשל סמיכותה לבחירות והחשש ממתת פסול לשם הטיית הבחירות, מבקשת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל להפריד בין המוץ והתבן – להבחין בין שמירה על זכויות חברתיות וכלכליות לצעדים בעייתיים משפטית. בפנייה נוספת של התנועה ליועמ”ש, לחברי הממשלה ולחברי ועדת הכספים גורסת אמנסטי ישראל כי ישנם צעדים הכרחיים שיש לקיימם מיידית ויש להפרידם מיידית מהמשחק הפוליטי – ולאשרם.

במכתב הפנייה נכתב בין היתר כי:

לפי הפרסומים בתקשורת, בתוכנית החדשה המיוחסת לממשלה ישנם צעדים שהם בגדר מענה דחוף למצוקות חריפות, ולפיכך מהווים צעד חיובי שמשמעו תיקון, גם אם מאוחר, להפרה מתמשכת של זכויות חברתיות וכלכליות. הדבר נכון בפרט בקרב העצמאים: ההצעה לדמי אבטלה לעצמאים הכלולה בתוכנית החדשה עשויה לתת מענה לעצמאים שאיבדו את הכנסתם ושקעו למצוקה; ההצעה הכלולה בתוכנית לבטל את קיזוז המענק של עצמאים, שהם גם שכירים שפוטרו או הוצאו לחל”ת, מדמי האבטלה להם הם זכאים, צפויה גם היא לפתור מצוקה של רבים מהם. מנגד התוכנית מכילה עוד סעיפים רבים המפרטים הצעות לצעדים שזוכים לביקורת ציבורית ומשפטית נוקבת בשל הסמיכות לבחירות, ולפיכך מעמידים בסימן שאלה את האפשרות להעביר את התוכנית בכללותה. כך, צעדים בעייתיים אלו עלולים לסכן גם את אותם צעדים חיוניים שהם הכרחיים לשם שמירה על זכויות חברתיות וכלכליות באופן מיידי. עם זאת, יש לקדם ולאשר ללא דיחוי את אותם מרכיבים המספקים מענה למצוקות בוערות.

למען הסר ספק יודגש כי אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, וגורמים רבים אחרים, העלו את הסוגיות הללו עוד בתחילת משבר קורונה ולכל אורכו. לפיכך, לתפישתנו, ראוי היה ליישם מענה למצוקות של הציבור – ובתוך כך של ציבור העצמאים – בסמוך לפרוץ משבר הקורונה. ואכן יש טעם לפגם שמענה כזה צץ באיחור רב, רק סמוך למועד הבחירות. עם זאת, משכבר הגענו למצב זה יש לתת משקל רב יותר לצורך הדחוף לתת מענה למצוקות אנושיות בוערות, ולשמור על זכויות חברתיות וכלכליות. זכויות אדם צריכים להוות שיקול מרכזי בעל משקל רב, וזכויות חברתיות וכלכליות הן זכויות אדם לכל דבר ועניין. בנוסף, ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות ואף אשררה אותה, כך שצעדים אלו גם עומדים בקנה אחד עם המחוייבות הבינלאומית של ישראל.