אמנסטי: הישג חשוב במאבק למען הזכויות החברתיות של העצמאים – תוכנית האוצר החדשה מבטלת הפגיעה בעצמאים שהם גם שכירים; עדיין דרוש מענה לעצמאים “שלא נפגעו מספיק”

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מברכת על התוכנית החדשה של משרד האוצר, אשר, לפי הפרסומים מבטלת את  קיזוז מענק הסיוע מדמי האבטלה לעצמאים שהם גם שכירים שפוטרו או הוצאו לחל”ת. אמנסטי ישראל הייתה בין הגורמים שנאבקו לשינוי מדיניות זו, שחשפה עצמאים למצוקה. על אף חששות היועץ המשפטי לממשלה מפני “כלכלת בחירות”, מדובר בצעד חיוני, שמיישם זכויות כלכליות וחברתיות המעוגנות באמנה בינלאומית עליה חתמה ישראל, ולפיכך יש לבצעו מיידית. אמנסטי ישראל מדגישה כי מוטב היה שצעד הכרחי זה היה נעשה כבר בתחילת המשבר, על מנת לחסוך מצוקה מיותרת מרבים, ובכל זאת מוטב מאוחר מלעולם לא. 

כמו כן, אמנסטי קוראת למשרד האוצר ולרשויות הרלוונטיות שלא להשאיר אף עצמאי מאחור, ולדאוג לזכויותיה של קבוצה קטנה יחסית של עצמאים שטרם זכתה למענה, אלו ש”לא נפגעו מספיק”. מדובר בעצמאים שלא מגיעים לרף הזכאות לסיוע (שחיקה של 25% בהכנסה), אך הפגיעה בהכנסתם עדיין צפויה לדרדר אותם למצוקה.

ראש מחלקת התוכניות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל, ד”ר יריב מוהר, אמר כי “צעד זה של השר כ”ץ יכול לתת ‘חמצן’ לכעשרות אלפי עצמאים שעבדו גם כשכירים ושנקלעו למצוקה. זהו שינוי מדיניות קטן, אך כה משמעותי עבור רבות ורבים. זהו רק צעד אחד בדרך לקידום ההבנה בדבר חשיבותן של זכויות כלכליות וחברתיות בישראל, בפרט בעת משבר כמו זה הפוקד אותנו”.

“למרות שמתחילת המשבר המדינה ניסתה לפעול באופנים שונים כדי לסייע למשק, הסיוע לא שלם ללא יישום העיקרון המוביל של שמירה על זכות האדם לקיום בכבוד כפי שהיא מוגדרת באמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. מנגד, הפקרת אנשים למצוקה תעלה לנו ביוקר בהמשך, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה כלכלית”. 

אמנסטי וגורמים נוספים הציפו את העוול – האוצר יתקן

לפי הדיווחים אמש (ד’, 20.01.21), תוכניתו החדשה של שר האוצר, ישראל כ”ץ, שעוד דורשת אישור, כוללת סעיף בדבר ביטול קיזוז מענק ההוצאות הקבועות מדמי האבטלה של עצמאים שהם גם שכירים. לפיכך יש סיכוי סביר ביותר שסעיף פוגעני זה יבוטל בקרוב. אמנסטי אינטרנשיונל ישראל קידמה בעת האחרונה, יחד עם גורמים נוספים, מאבק עיקש להפסקת מדיניות הקיזוז הפוגענית – שלא קבעה תקרה כלשהי לסכום המקוזז. למעשה, המדיניות לא התחשבה בסף הכנסה תחתון כלשהו שממנו והלאה אסור לקזז, ולפיכך חשפה עצמאים לסכנת מצוקה כלכלית והפרה את זכויותיהם הכלכליות והחברתיות. 

אמנסטי הציפה את הסוגייה הזו בנייר עמדה שפרסמה כבר בסוף דצמבר 2020 ושנשלח לכל השרים והפקידים הבכירים הרלוונטיים, לח”כים ולשורה של ארגוני עצמאים. נייר העמדה סייע למספר חברי כנסת והתארגנויות שונות שעמן היינו בקשר וקידמו את הנושא במאמץ רב על מנת לבטל מדיניות זו. לבסוף, שר האוצר כ”ץ שילב את המלצת המדיניות הזו בתוכניתו. אנו מודים לכל ההתארגנויות האזרחיות וחברי הכנסת שלקחו חלק במאבק חשוב זה, בהם עמותת “אני שולמן” שפועלת בנושא זה זמן רב וחבר הכנסת ינון אזולאי מש”ס שקידם את הנושא ביתר שאת.

עדיין לא ניתן מענה לעצמאים ש”לא נפגעו מספיק”

עם זאת, לפי הפרסומים בתקשורת, נדמה כי תוכניתו של השר כ”ץ עדיין לא נותנת מענה לקבוצה קטנה יחסית של עצמאים שלא מגיעים לרף הזכאות לסיוע (שחיקה של 25% בהכנסה), אך הפגיעה בהכנסתם מדרדרת אותם  למצוקה. סיוע לקבוצה זו צפוי להוות נטל  קטן יחסית על קופת האוצר וקשה לחשוב על הצדקה כלשהי להפקרתם למצוקה הולכת ומחריפה. אנו קוראים לשר האוצר כ”ץ לספק מענה גם לקבוצה זו. נמשיך להיאבק למען הזכויות הכלכליות והחברתיות של אותם עצמאים – עד שאף אחד מהם לא יישאר מאחור.