אמנסטי ישראל: בעת משבר יש להגן על זכות המחאה ביתר שאת, מגבלות נוספות על הפגנות הן צעד מיותר ומסוכן שיחריף את חוסר האמון בממשלה

לקראת השינוי הצפוי היום בחוק סמכויות הקורונה, שאמור להגביל הפגנות כחלק מהמאבק בנגיף, מנכ”לית אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, מולי מלקאר התריעה כי “דווקא בעתות משבר יש להגן על הזכות למחאה. ככל שמעמיק משבר האמון בין האזרחים לשלטונות, כשאזרחים ותושבים חשים שזכויותיהם לבריאות, לפרנסה, לחינוך ולרווחה נתונות בסכנה, כך גובר הצורך להגן על חופש הביטוי. זו הערובה הטובה ביותר, ולמעשה היחידה כמעט, כנגד ניצול לרעה של המשבר הבריאותי על ידי ממשלות בעולם”.

רק הלילה פרסמה אמנסטי אינטרנשיונל העולמית דו”ח חריף ביותר על הגבלת הזכויות לחופש הביטוי ולחופש ההתאספות בצרפת לפני התפרצות הקורונה ובמהלכה – והדמיון בין הצעדים שנחשבים בצרפת כמגבלות חריפות וקיצוניות לבין המגבלות הננקטות בישראל הוא מצמרר.  

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל סבורה כי שינוי חוק סמכויות הקורונה כך שיאפשר לממשלה למנוע מאזרחים להפגין היכן שהם רוצים, ולקבוע מגבלת מרחק שעשויה להשתנות בהתאם לחומרת התקנות, יהיה צעד מסוכן ביותר שיגביל באופן בלתי מידתי את חופש הביטוי ואת הזכות להתאספות בלתי אלימה. זאת, ללא ראיות מהעולם או הוכחות מדעיות עד כה באשר לתועלתן  הרפואית של הגבלות מעין אלה. מעבר לכך, מדובר בצעד שיחמיר אף יותר את חוסר האמון של אוכלוסיות רבות במניעיה של הממשלה. 

“משבר הקורונה אינו משבר בריאותי בלבד. מחקרים שערכו אמנסטי וגורמים נוספים  מראים שקבוצות מוחלשות נפגעות ממנו יותר. הממשלות חייבות לראות את ארגוני החברה האזרחית ואת קבוצות המחאה כפרטנרים לפתרון מקיף ובר קיימא. השתקת קולות הביקורת, לא רק שמהווה פגיעה בחופש הביטוי, אלא  גם פוגעת במאמץ לפתור את משבר קורונה באופן  מקיף שיטיב עם אזרחיה ותושביה של ישראל”, אמרה מולי מלקאר והוסיפה: “זאת ועוד – הפגיעה במחאה בלתי אלימה ובמשתתפיה הינה פגיעה במגיני זכויות אדם”.