הצוות

יונתן גר, מנכ”ל

מולי מלקאר, מנהלת תוכניות

אורנה הדר, מנהלת כספים

נועה רדלמן, מנהלת פיתוח משאבים וחברות

ודאד עסאף’, קמפיינרית

חן בריל אגרי, קמפיינרית

יוסף עספור, רכז פעילות וחינוך בחברה הפלסטינית בישראל

גיל נווה, ראש יחידת תקשורת ודובר בעברית
[email protected]

שאדה עאמר, דוברת בשפה הערבית