דיון לעצירת יצוא נשק לפיליפינים במחוזי בת”א

תודה רבה לכל מי שהגיע, המאבק לשקיפות ופיקוח על הסחר בנשק ישראלי נמשך!

ביום חמישי ה 19.9 בשעה 13:00 יתקיים דיון בעתירה של עו”ד איתי מק ופעיליות זכויות אדם רביםות נוספיםות בבית המשפט המחוזי בת”א למען עצירת הייצוא הביטחוני לפיליפינים, שיתקיים בפני השופטת גיליה רביד.

המדינה מבקשת לדחות את העתירה על הסף, בטענה כי מדובר בהחלטות בליבת יחסי החוץ וביטחון המדינה. בנוסף, המדינה הגישה בקשה להטלת חיסיון על ההליך, בנימוק כי דיון פתוח לציבור עלול לפגוע בתדמיתה.

נוכחותכם/ן בדיון חיונית ביותר! יש צורך להוכיח למדינה ולבית המשפט כי אנחנו, הציבור הישראלי, רוצה לדעת את האמת, דורש שקיפות ופיקוח נאות על הסחר בנשק של ישראל כדי שמכירות נפשעות אלו ייפסקו לאלתר.
לפרטים נוספים בעמוד הפייסבוק