“נבחרים אך מודרים: צמצום מרחב הפעולה של חברי הכנסת הפלסטינים בכנסת ישראל”.