ללא בג"ץ עצמאי בישראל מי שחיים בעוני היו הראשונים להיפגע