זכויות פליטים ומהגרים בעולם- רקע ומידע כללי

זכויות פליטים, מהגרים ועקורים בעולם

מידי יום, אנשים בכל רחבי העולם מחליטים לעזוב את משפחותיהם, ארצם ובתיהם בלב כבד. מלחמות, רדיפות, אסונות טבע ועוני הן רק חלק מהסיבות לכך.

פליטים עוזבים את ארצם מחשש לביטחונם ולחייהם שלהם ושל משפחתם. הם נמלטים מארצם מפני שהמדינה לא רוצה או לא יכולה להגן עליהם מפני מקרים חמורים של הפרת זכויות, ולעיתים אף אחראית באופן ישיר לרדיפתם. מבקשי מקלט הם אותם אנשים שהגיעו למדינה אחרת וביקשו לקבל מעמד של פליט אך עדיין לא הוכרו כפליטים באופן רשמי. למרות היותם מבקשי מקלט בארץ זרה, יש להם את אותן זכויות אדם שיש לכל אדם אחר. סעיף 14 (1) של ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם קובע כי “כל אדם זכאי לבקש ולמצוא בארצות אחרות מקלט מרדיפות”.

עקורים הם אלו שנכפה עליהם לעזוב את ביתם בגלל מלחמות, רדיפות או אסונות טבע, אך נשארו בתוך גבולות ארצם בלא יכולת לחזור לבתיהם.

מהגרים נעים ממקום אחד לאחר בשביל לעבוד ולהתקיים באופן זמני או קבוע. פעמים רבות יאלצו לעזוב את ארצם מפני שאין להם גישה לאוכל, מים ומקלט ובכדי להבטיח את ביטחון משפחותיהם. חלקם עוזבים משילוב של כמה סיבות יחד, כגון עבודה או איחוד עם משפחה.

אנשים עוזבים את בתיהם וארצותיהם מסיבות רבות, אך לא הסיבה לא משנה, לכל בני האדם יש זכויות. הקהילה הבינלאומית התחייבה להגן על זכויות המהגרים, הפליטים והעקורים, וקבעה לשם כך אמנות בינלאומיות שונות. אמנת זכויות הפליט קובעת את ההגנות על זכויות הפליטים ומבקשי המקלט; האמנה הבינלאומית בנוגע להגנה על זכויותיהם של כל מהגרי העבודה ובני משפחותיהם קובעת את ההגנות על זכויות מהגרי העבודה והמהגרים על רקע כלכלי. בנוסף לאמנות אלו, זכויותיהם של המהגרים, מבקשי המקלט והפליטים מוגנות על ידי אמנות ומנגנונים נוספים של חוק זכויות האדם הבינלאומי.

הידעת?

  • כ- 200 מיליון איש חיים מחוץ לארץ מולדתם, כלומר 3% מהאוכלוסייה העולמית.
  • ·ישנם בערך 14.2 מיליון פליטים בעולם, כ-0.21% מהאוכלוסייה העולמית.
  • מספר העקורים כרגע מוערך בכ- 24.5 מיליון, כלומר כ-0.4% מאוכלוסיית העולם.
  • רוב הפליטים והעקורים נמצאים באסיה ובאפריקה, שמכילות יחד כ-9.2 מיליון פליטים וכ-18.1 מיליון עקורים.

פעילות אמנסטי אינטרנשיונל למען זכויות מהגרים, עקורים ופליטים

באמנסטי אינטרנשיונל פועלת רשת עולמית של רכזי זכויות פליטים ומהגרים ביותר מ-50 מדינות, אשר עובדים יחד עם ארגונים נוספים על מנת להגן על זכויותיהם של מבקשי מקלט, פליטים, מהגרים ועקורים.

הארגון משיק בימים אלו קמפיין למען זכויות פליטים, מהגרים ועקורים בכל העולם וחושף מקרים של הפרת זכויות אדם ואת הכישלון בהגנה עליהן. בנוסף, מסב אמנסטי אינטרנשיונל את תשומת הלב אל הסיכונים שאליהם חשופים המהגרים והפליטים במידה והם נאלצים לחזור לארצם.

פעלי הארגון ברחבי העולם, ביחד עם ארגונים נוספים, מפעילים לחץ ציבורי על הממשלות בכדי לשנות את החוקים, המדיניות והפרקטיקות בשטח, על מנת להגן על זכויות פליטים ומהגרים.

אמנסטי אינטרנשיונל קוראת לכל המדינות לחלוק באחריות על הגנת על פליטים, מבקשי מקלט, עקורים ומהגרים ולדבוק בהתחייבות לחוק הבינלאומי.

עקרונות מרכזיים לפעילות למען הגנה על זכויות פליטים, עקורים ומהגרים

אמנסטי אינטרנשיונל מתנגדת להחזרתו של כל אדם בכוח למדינה בה זכויותיו אינן מוגנות.

אמנסטי אינטרנשיונל שואפת להפסקת המעצרים הלא חוקיים של מבקשי המקלט במדינות בהן הם מחפשים הגנה.

אמנסטי אינטרנשיונל קוראת לממשלות ולרשויות לכבד את הזכויות הבסיסיות של העקורים. אמנסטי מתנגדת לאלץ אנשים לשנות את מקום מגוריהם בגלל דת, מוצא אתני, מין, צבע או שפה.

אמנסטי אינטרנשיונל מקדמת את החתימה והאשרור של האמנה הבינלאומית בנוגע להגנה על זכויותיהם של כל מהגרי העבודה ובני משפחותיהם.

משבר הפליטים העולמי

משבר הפליטים הסורים הינו משבר הומניטרי חריף הקורא להתייחסות גלובלית רצינית ומידית. אמנסטי אינטרנשיונל קוראת למדינות נוספות בעולם לקלוט את הפליטים הסורים, להקל על המדינות הנושאות בעיקר הנטל כיום וכן להציע להן תמיכה כלכלית.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל קוראת לממשלת ישראל להכיר גם במצוקות מבקשי המקלט והפליטים בישראל, להימנע מהפרת זכויות האדם של מבקשי המקלט, מהחזקתם במתקנים ובתי כלא כשפשעם היחיד הוא בקשת המקלט בישראל ולהימנע מגירושם למדינות בהן חייהם בסכנה.

הגיע הזמן להפסיק להתייחס אל מבקשי המקלט בישראל כאל מסתננים משוללי זכויות ולנהוג בהם כפליטים וכבני אדם!

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/people-on-the-move/