פעילות: עץ הזכויות

מטרות: 1. למידה והבנה מעמיקה של חלק מן הגורמים המאפשרים לממש זכויות אדם.

2. יצירת קישור בין מצב חברתי-כלכלי ליכולת לממש את כלל זכויות האדם. (לדוגמה, כיצד חינוך עוזר לנו לממש את חופש הביטוי והזכות לפרנסה)

עזרים: בריסטולים, טושים / צבעים, מספריים, דבק / סלוטייפ, נספחים 2 ו-3.

זמן: 30 דק’

מהלך:

** הכינו עץ גדול עם שורשים גזע וענפים (ללא עלים) ובנפרד פירות.

  • בקשו מהקבוצה להעלות רעיונות: מה לדעתם מאפשר שגשוג חברתי (לדוגמא: כלכלה משגשגת, חוקים המכבדים זכויות אדם, חינוך וכו). רשמו את הרעיונות והדוגמאות על הגזע והענפים.
  • כדי שהעץ יהיה יציב, אילו ערכים עומדים בבסיסו? הסתכלו באמנת זכויות האדם והוציאו סעיפים רלוונטיים (אפשר לחלק את נספח 2 או 3 ולבקש מהם לבחור זכויות). וכתבו אותם בשורשים.
  • לאחר מכן, שאלו איך היו נראים חיינו, לו היינו חיים בחברה בה כל זכויות האדם היו מכובדות? כלומר, מהן “הפירות” של כיבוד הזכויות. כתבו את תשובות הקבוצה על הפירות והדביקו אותם לזכות המתאימה.