פעילות: הזכות לחינוך

מטרות:

  • הכרה בחשיבות הזכות לחינוך
  • ליצור סימולציה שממחישה מה מחסור בחינוך יוצר.

עזרים:

  • נספח 1 – פתקים לכל חברי הקבוצה

זמן: 45 דקות

מהלך:

שלבי הפעילות

משך

פתיחה
1. דיון קצר על:
א. מהוא חינוך ולמה צריך אותו?
ב. כיצד חינוך עוזר לנו?

10 דק

משחק ההישרדות
1. חלקו לכל אחד את רמת החינוך שלו (נספח 1) ובקשו לא להראות לאף אחד.
רמת החינוך מציינת כמה לחיצות יד הם יכולים לתת וכמה לקבל לפני שהם נפסלים או פוסלים.
הגדרה: “לחיצת יד פוסלת” – במהלך לחיצת יד רגילה לוחצים על ידו של משתתף אחר מספר פעמים המציין את רמת ההשכלה של לוחץ היד (לדוגמא: ילד בעל חינוך בי”ס יסודי ילחץ 4 פעמים על ידו של משתתף אחר).
2. כעת תנו להם להסתובב והסבירו שכל מי שהוא בעל חינוך ברמת “שפה” יכול לפסול משתתפים אחרים. אחרי כדקה החוקים משתנים: כעת רק מי שהוא בעל חינוך ברמה של “נימוסים” יכול לפסול אחרים. לאחר דקה נוספת, שוב החוקים משתנים, וכעת כל מי שהוא בעל חינוך ברמת “חגים” יכול לפסול אחרים. כך התקדמו הלאה והעלו את רמת ההשכלה של הפוסלים.

*** הערה למדריך – בהתחלה מעט רק מעט יפסלו אך ככל שתעלו את דרגת החינוך הנדרשת על מנת לפסול אחרים – המשתתפים בעלי החינוך הנמוך יפסלו מהר והאחרים יישארו במשחק.

15 דקות

סיכום:
1) נתחו ביחד את המשחק בעלי איזו רמת חינוך נשרו מהמשחק בכל שלב? מי נישאר אחרון ולמה? (איזו רמת חינוך?) מי ירדו ראשונים? (איזו רמת חינוך)
2) מה חשוב בזכות לחינוך? למה היא קיימת? מה קורה לילדים שבאמת מקבלים חינוך נמוך במציאות. איפה הם היום ואיפה הם יהיו עוד 20 שנה?
3) מה משקף המשחק? (ככל שהחינוך נמוך יותר – אתה נושר מהר יותר מהחברה. אדם עלול לעבור לשולי החברה במידה ולא זכה לחינוך נאות).
4) כיצד אדם בעל חינוך גבוה תורם לחברה?
5) במה המשחק אינו משקף את המציאות? (במשחק בעלי השכלה נמוכה מפסידים מעצם קיומם של בעלי השכלה גבוהה. ואילו בחיים קהילות מרוויחות מטיפוח השכלה בתוכן).
6) מה ההבדל בין חינוך והשכלה? (חינוך הוא הקניית ערכים ואילו השכלה היא הקניית ידע. חינוך בהכרח כולל הקניית השכלה אך השכלה אינה בהכרח כוללת הקניית חינוך).
7) האם המצב שנוצר במשחק מזכיר לכם את מה שקורה בחברה הישראלית? (ניתן לדבר על מה קורה כשהחינוך יורד בערכו, כמו גם על שביתת המורים הגדולה בה המורים נאבקו על מה שצריך להיות חשוב לכולנו. בנוסף ניתן לדבר על הבדואים בנגב, אזרחי ישאל, וחוסר החינוך שהם מקבלים, למידע נוסף על כך אפשר לגשת לכתבה של יסוד- http://www.yesod.net/info/essayes/hevra2/beduim.htm).

20
דקות

נספח 1:

מספר פעמים שאפשר להחלץ

מספר פעמים שלוחצים

יכולת

10

1

שפה

20

2

נימוסים ושליטה עצמית

30

3

חגים ותרבות

40

4

בי”ס יסודי

50

5

בי”ס חטיבה

60

6

ידע על מקצועות

70

7

ידע על מקומות

80

8

בי”ס תיכון

90

9

אוניברסיטה

הצעה:
אפשר בכל מעבר בין רמות החינוך להכניס סיפור, לדוגמא:
הסתובבו בחדר ודברו ביניכם.
(אחרי דקה)
אתם בגן כל מי שבעל רמת חינוך שפה ילחץ יד פוסלת
(אחרי דקה)
לקראת סיום גן חובה אתם כבר למדתם נימוסים ושליטה עצמית כל מי שבל רמת החינוך הזאת ללחוץ יד פוסלת
(אחרי דקה)
בכיתה א’ אתם לומדים על כל החגים. כל מי שברמת החינוך הזאת…. וכו’.