אודות

בישראל הושרשה תפישה ציבורית, לפיה שמירה על זכויות האדם של הפלסטינים פוגעת ביכולת של כוחות הביטחון להילחם בטרור ולשמור על ביטחונינו. מצד שני, לפי מומחי ביטחון רבים ולפי מחקרים לא מעטים בתחום הטרור, שמירה על זכויות האדם דווקא מקדמת ביטחון, בניגוד לאותה תפישה ציבורית רווחת. לאור הפער הזה הקמנו את היוזמה לביטחון וזכויות האדם מבית אמנסטי אינטרנשיונל ישראל. היוזמה לביטחון וזכויות האדם פועלת להפגיש בין מומחי ביטחון ואנשי זכויות האדם על מנת ולקדם את התפישה לפיה זכויות אדם וביטחון אינם סותרים זה את זה, ולמעשה, במקרים רבים, הם אף תורמים זה לזה.

המטרות של היוזמה הן:

  1. לשפר את ההקפדה על כיבוד זכויות האדם במסגרת הפעילות הביטחונית של ישראל מתוך הבנה שמגמה זו מקדמת את הביטחון של אזרחי ישראל.
  2. לקדם היכרות ודיאלוג בונה בין עולם זכויות האדם והשיח שלו ובין העולם הביטחוני והשיח שלו, כך ששני העולמות יתייחסו זה לזה באופן מכבד, מודע ומושכל.
  3. לתת מענה למקרים קונקרטיים בהם, באופן נקודתי, כן מתקיים מתח בין שיקולי ביטחון ושיקולי זכויות האדם, ולשאוף לתת מענה יצירתי אך מעשי למתח זה, כך שיצטמצם או יתפוגג. בתוך כך, לערוך תחקירים וניתוחים של אירועים ודפוסי פעילות.
  4. לקדם, בקרב הגופים הביטחוניים, תפישה לפיה יש להעריך גם את המחיר הביטחוני ארוך הטווח שישראלים ופלסטינים משלמים על הפרת זכויות אדם, לצד המחיר המוסרי והמדיני (ממש כפי שמפעל מזהם מובן כיום – בניגוד לעבר – גם כנטל כלכלי בטווח הארוך, לא רק כבעייה סביבתית ובריאותית).