אודות

בישראל הושרשה תפישה ציבורית, לפיה שמירה על זכויות האדם של הפלסטינים פוגעת ביכולת של כוחות הביטחון להילחם בטרור ולשמור על ביטחונינו. מצד שני, לפי מומחי ביטחון רבים ולפי מחקרים רבים בתחום הטרור, שמירה על זכויות האדם דווקא מקדמת ביטחון, בניגוד לאותה תפישה ציבורית רווחת. לאור הפער הזה הקמנו את היוזמה לביטחון וזכויות האדם מבית אמנסטי אינטרנשיונל ישראל. היוזמה לביטחון וזכויות האדם פועלת להנגיש את הידע שהצטבר אצל מומחי ביטחון ואנשי זכויות האדם על מנת ולקדם את התפישה לפיה זכויות אדם וביטחון אינם סותרים זה את זה, ולמעשה, במקרים רבים, הם אף תורמים זה לזה.

המטרות של היוזמה הן:

  1. לשפר את ההקפדה על כיבוד זכויות האדם במסגרת הפעילות הביטחונית של ישראל כחלק מהאסטרטגיה לשמירה על הביטחון של אזרחי ישראל. זה יעשה באמצעות תחקירים, המלצות מדיניות, קידום מדיניות, חינוך וכו'.
  2. לקדם היכרות ודיאלוג בונה בין עולם זכויות האדם ובין העולם הביטחוני, כך ששני העולמות יתייחסו זה לזה באופן מכבד, מודע ומושכל.
  3. לתת מענה למקרים קונקרטיים בהם, באופן נקודתי, כן מתקיים מתח בין שיקולי ביטחון ושיקולי זכויות האדם, ולשאוף לתת מענה יצירתי אך מעשי למתח זה, כך שיצטמצם או יתפוגג. בתוך כך, לערוך תחקירים וניתוחים של אירועים ודפוסי פעילות.
  4. לקדם, בקרב הגופים הביטחוניים, תפישה לפיה יש להעריך גם את המחיר הביטחוני ארוך הטווח שישראלים ופלסטינים משלמים על הפרת זכויות אדם, לצד המחיר המוסרי והמדיני (ממש כפי שמפעל מזהם מובן כיום – בניגוד לעבר – גם כנטל כלכלי בטווח הארוך, לא רק כבעייה סביבתית ובריאותית).

מנהלי היוזמה:

ד"ר יריב מוהר, סוציולוג החוקר פעולה קולקטיווית במחאות, מהומות וארגוני טרור, מנהל התוכניות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל

מורן אביטל, דוקטורנטית החוקרת אסטרטגיות של ארגוני זכויות אדם, קמפיינרית באמנסטי אינטרנשיונל ישראל

המועצה הציבורית:

ארי שועלי, לשעבר מנכ"ל המועצה לשלום וביטחון ובעברו בכיר במוסד ובמשרד לענייני מודיעין, 

איילה לוי, מנכ"לית לשעבר של רבנים למען זכויות האדם ודיפלומטית ישראלית לשעבר 

סא"ל במיל. עמר דנק, שירת באגף לתכנון אסטרטגי בחיל האוויר, כותב בלוג על אסטרטגיה צבאית.

רשימת השמות המלאה תעודכן בקרוב….

עקרונות היסוד של היוזמה:

לא תומכים במפלגה או במחנה פוליטי ולא מתנגדים למפלגה או למחנה פוליטי:
לכל היותר ניתן להצביע על הסכנה שבחזון הנוגד עקרונות של זכויות אדם שגורמים פוליטיים שונים מקדמים.

שואפים לייצוג מגוון – נשים, מיעוטים וכו'
ביטחון הוא נושא שחשוב לכל ורצוי לשמוע מגוון קולות ממגוון נקודות מוצא

הצהרה ביחס לכיבוש ועתיד השטחים
הפלסטינים בשטחים שישראל כבשה ביוני 1967 נמצאים מזה עשרות שנים תחת משטר צבאי מדכא, שסותר מיסודו עקרונות של זכויות האדם. משטר כזה לא יכול להיות משטר שמכבד זכויות אדם, ולא משנה כמה שיפורים קטנים ייעשו בשטח. לכן, יש הכרח בפתרון רחב וכולל למצבם של הפלסטינים בשטחים שיעמוד בקנה אחד עם זכויות האדם. אנו, ביוזמה לביטחון וזכויות האדם, לא מביעים.ות עמדה ביחס לפתרון הקונקרטי הרצוי, ולא מקדמים.ות פתרון כזה או אחר, אך אנו רוצות.ים לראות פתרון כולל וצודק שיכבד את זכויות האדם של שני העמים החיים באזור. לצד זאת, ולמרות היעדר פתרון כולל (שאליו יש לחתור בעקשנות) אנו רואים.ות חשיבות בעיסוק בשיפורים נקודתיים בשטח ביחס למצב הזכויות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה גם במסגרת המצב הקיים.