זכויות אדם וביטחון

שמירה על זכויות אדם מסכנת את הביטחון? מקשה על מאבק בטרור? סקר שערכנו מצא שרוב הישראלים מאמינים שתחת איום ביטחוני כבד, מדינות חייבות להשהות חלק מהזכויות. כלומר, הציבור מאמין שקיים מתח בין הביטחון שלנו לבין שמירה על זכויות האדם, ושנגזר עלינו לבחור בין השניים. לעומת זאת, העובדות, המחקר הרלוונטי ואנשי ביטחון בכירים ומנוסים חושבים בדיוק להפך. המידע שנציג לכם כאן מלמד שהמתח הזה, לרוב, לא באמת קיים. פעמים רבות שמירה על זכויות אדם דווקא מגבירה את הביטחון, ופגיעה בזכויות האדם מרחיבה את היקף הטרור. בקישורים למטה תמצאו אמירות של אנשי ביטחון שהנסיון שלהם לימד אותם שזכויות אדם וביטחון אינם בהכרח באים זה על חשבון זה. תמצאו גם סקירה של מחקרים רבים מתחום הטרור שמראים זאת, וסקירה של דוגמאות ומקרים מהעולם שמדגימים טענה זו.

מומחי ביטחון על חשיבות זכויות האדם

קראו עוד

סקירת מחקרים בנושא זכויות אדם וביטחון

קראו עוד