שאלות נפוצות

לעיתים קרובות אנו נתקלים בשאלות חוזרות של אנשים לגבי מי אנחנו ומה אנחנו עושים כארגון. לכן החלטנו לספק מספר תשובות לשאלות הנפוצות ביותר.

כיצד אמנסטי אינטרנשיונל שומר על עצמאותו?

העצמאות של אמנסטי אינטרנשיונל הינה קריטית לפעילות התקינה של הארגון. אנחנו לא מקבלים מימון של ממשלות או מפלגות פוליטיות, כדי שנהיה חופשיים לבקר גופים ממשלתיים ואחרים שמפרים זכויות אדם, או שנכשלים בהגנה עליהם. מכיוון שאנו עצמאיים מכל ממשלה, אידיאולוגיה פוליטית, אינטרסים כלכליים ודתיים, אנחנו יכולים לפעול כדי להגן על זכויות אדם בכל מקום שבו הם נפגעו.

אנו כארגון דמוקרטי, אחראים רק כלפי החברים והתומכים שלנו, אנשים שמגיעים מרקעים מגוונים, אך שותפים במחויבות למען זכויות אדם.

אז מאיפה משיג הארגון את הכסף לפעילותו?

רוב ההכנסות שלנו מגיעות מהציבור, שתורם בנדיבות לפעילותנו. אנו לא מקבלים כסף או תמיכה ישירה אחרת מכל ממשלה או ארגון פוליטי למען עבודות המחקר והקמפיין שלנו נגד הפרות של זכויות אדם.

הנדיבות והמחויבות של תומכינו מאפשרת לנו:
· לשמור על עצמאותנו
· להפעיל לחץ מתמשך על ממשלות, חברות וארגונים אחרים
· להגיב במהירות למשברי זכויות אדם בכל מקום שבו הם מתרחשים

איך אמנסטי אינטרנשיונל מוודא שהעובדות שבידיו מדויקות ככל האפשר?

הקמפיינים של אמנסטי אינטרנשיונל מבוססים על עובדות – מידע מפורט ומדויק על זכויות האדם, על הממשלות ועל הגופים האחרים שמפרים אותם. אנו עוקבים אחר אלפי ערוצי מידע ואוספים מידע מפרסומים ממשלתיים, מסמכים משפטיים, דו”חות רפואיים ומקשרים עם מקורות מידע אמינים מכל רחבי העולם. אנו שולחים משקיפים לצפות במשפטים פוליטיים, לנתר את היחס לאסירים ולשוחח עם קורבנות ומשפחותיהם. פרטינו מוצלבים ומאומתים ואנו מקפידים להפריד בין האשמות לא מבוססות לבין עובדות.

עיתונאים, חוקרים, ממשלות וארגון האומות המאוחדות מסתמכים על הדוחות שלנו. אינדיקציה נוספת להצלחתנו היא שרק לעיתים נדירות ממשלות שאנו מבקרים מספקות מידע סותר לאינפורמציה שאנו מפרסמים.

באיזו זכות אנו מתערבים בסוגיות פנימיות של מדינות?

לאחר מלחמת העולם השנייה הקהילה הבינלאומית הסכימה שריבונות לאומית לא יכולה לשמש כתירוץ להפרה של זכויות אדם, או כהגנה על אנשים שאשמים בהפרת זכויות אדם. במסגרת הסכמים ואמנות בינלאומיים, שנוסחו ואושרו על ידי ממשלות העולם, נקבע כי ממשלות נושאות באחריות כלפי העולם על האופן שבו הם מתייחסות לאנשיהם. בלב מערכת זכויות האדם המודרנית עומדת החובה של כל הממשלות לקדם את זכויות האדם ולהגן עליהם כשהם נתונות להתקפה.

מספר ממשלות מתחבאות מאחורי הטענה שהשמירה על זכויות אדם הינה סוגיה פנימית של המדינה הריבונית, אבל אמנסטי אינטרנשיונל ממשיך לראות בהן נושאות באחראיות כלפי העולם.

האין זכויות אדם הן בגדר מותרות, במיוחד במדינות פחות מפותחות?

אמנסטי אינטרנשיונל מגן על זכויות אדם שמוגדרות בחוק הבינלאומי כ:
· אוניברסאליות – הם ישימים לכל איש ואישה ללא שום הבחנה.

· בלתי ניתנות לחלוקה – קבוצה אחת של זכויות לא יכולה להחשב “חשובה יותר” מהאחרות.

מדינות בכל אזור, שמייצגות חברות בשלבים שונים של פיתוח ואנשים מתרבויות שונות, הסכימו באופן רשמי שמספר זכויות אדם בסיסיות – כמו הזכות לחיים, למחסה והחופש מעינויים – ישימות באופן אוניברסאלי. אנו דורשים ממדינות לעמוד בהתחייבויות עליהם הם הצהירו בעבר.

בכל מקרה, אנשים מכל תרבות ואזור מסכימים שהזכויות הבסיסיות שלהם צריכות להישמר, ושאין לענות אותם, לרדוף אותם או לגרשם מביתם בכדי לקדם זכויות אדם אחרות.

האם אין צורך להגביל זכויות אדם כדי לספק צרכים ביטחוניים?

אמנסטי אינטרנשיונל מכיר במחויבות של ממשלות לספק ביטחון לאזרחיהם, בדיוק כמו שיש להם מחויבות לספק זכויות אדם אחרות. אולם, אין להפר זכויות אדם כדי להגן על ביטחוננו, ואין שום צורך להפר אותם. למעשה, רק על ידי כיבוד והבטחת זכויות אדם ניתן להשיג ביטחון מתמשך. ממשלות צריכות להגיב לאתגרים ביטחוניים באמצעות הבטחת הערכים עליהם הם יוצאים להגן, ובמיוחד על זכויות אדם.

במספר מדינות ברחבי העולם, ממשלות משתמשות “במלחמה העולמית נגד הטרור” כתירוץ להתעלם מזכויות אדם, או כדי להצדיק את הדיכוי של מתנגדיהם הפוליטיים. מדינות אחרות חוקקו חוקים שמבטלים את זכויותיהם של אנשיהם. אמנסטי אינטרנשיונל העולמי מנהל קמפיין לקידום ביטחון עם זכויות אדם.

מה אנו עושים בקשר להפרות זכויות אדם בישראל?

חברי אמנסטי אינטרנשיונל בישראל מנהלים קמפיינים שנועדו להבטיח שהמדינה תעמוד במחויבויותיה הבינלאומיות בעניין זכויות אדם. אנו מדגישים כיצד סוגיות גלובליות של הפרת זכויות אדם משתלבות בקונטקסט הספציפי של המדינה:
· ייצוג זכויות האדם של פליטים ומבקשי מקלט
· פעולה למען ההפרות השכיחות ביותר של זכויות אדם – אלימות נגד נשים
· הגנה על זכויות אדם בישראל
· הגנה על זכויותיהם של עמים ילידים
· הגנה מפני הפרות של זכויות דיור
· חינוך לזכויות אדם בבתי ספר ומוסדות ציבור

בנוסף לכל הפעילויות הללו, חברי אמנסטי אינטרנשיונל מעודדים את הממשלה לאשרר אמנות בינלאומיות בנושאי זכויות אדם, לאמץ חוקים שמכבדים סטנדרטים של זכויות אדם ושמבטיחים שזכויות אדם יקודמו במדיניות החוץ של המדינה.