אמנסטי אינטרנשיונל ישראל על פתיחת הדיון בהאג על האשמת ישראל בג’נוסייד

הדיון הכרחי, אין להסיק מסקנות מוקדמות או לרמוז להן; ההחלטה חייבת להתבסס על עובדות ועבודת המוסדות הבינלאומיים חייבת להתייחס לפגיעה באזרחים משני צדי הגבול, כשהתכלית היא להגן על הזכות לחיים ולביטחון של כל תושבי האזור, ישראלים ופלסטינים. לקראת פתיחת הדיונים היום, באמנסטי אינטרנשיונל ישראל קוראים שלא להקדים לצאת בהצהרות מוקדמות, טרם החלטת בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בנוגע לטענה שישראל מפרה את האמנה הנוגעת לרצח עם. כל הכרזה בעניין צריכה להיות מבוססת על כל העובדות הזמינות, ולשרת את המטרה של קידום זכויות האדם לכל

לקראת פתיחת ההליך היום בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג נגד ישראל, מבהירה אמנסטי אינטרנשיונל ישראל כי האשמה בג’נוסייד, בהיותה החמורה שבהאשמות במסגרת החוק הבינלאומי, דורשת זהירות רבה, ואין להקל בה ראש. כגוף אחראי, שזכויות אדם לכל בראש מעייניו, אנו חייבים לברך על הכוונה של  בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג לבדוק את הסוגיה, אך עלינו לחכות לפסק הדין וללמוד את פרוטוקול ההחלטה, בטרם נגיב עליה. לאור חומרת ההאשמה, אנו מתכוונים לבחון בקפידה כל החלטה הטוענת להפרה של האמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם. 

אין ספק כי המבצע הצבאי הישראלי בעזה ממיט חורבן והרג במימדים אדירים, וסבל רב (כגון רעב ומחלות) על אוכלוסיה אזרחית. ייתכן כי מעשים אלו עלולים להגיע לכדי פשע נגד האנושות. אנו חוששים, עם זאת, כי השימוש במושג “ג’נוסייד” במקרה זה – על בסיס יסודות שטרם קיבלו תוקף רשמי – עלול להסיט את תשומת הלב מהזוועות עצמן לעבר ויכוחים על הגדרות משפטיות.

בנוסף, מעורבותה של הקהילה הבינלאומית ומוסדותיה – ובכללם בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג – בהתלקחות הטראגית הזו, היא לא רק מבורכת וחיובית אלא הכרחית. יחד עם זאת, אנו משוכנעים שמעורבות זו חייבת להתייחס להפרות של זכויות האדם של כלל הצדדים לסכסוך, באופן אפקטיבי. זה אומר, בין היתר, לחקור גם את מעשי חמאס בחשד לביצוע פשעים נגד האנושות ואולי אף כניסיון לבצע ג’נוסייד בישראלים. הכרה בחובת ההגנה על אזרחים ותושבים החיים באזור היא עניין בסיסי, ושאיפה שצריכה להיות בחזונה של קהילת זכויות האדם הבינלאומית. 

הזכות לחיים ולביטחון של כל העמים והקבוצות החיים באזור היא ערך עליון ועיקרון מנחה, ולשם כך יש לתבוע אחריותיות מהנושאים באחריות למלחמה ולטבח בחפים מפשע. הכרחי לכן, לבקר את ממשלת ישראל ואת המתקפות על אזרחים ישראלים כפי שביצע החמאס וקבוצות חמושות אחרות והדרישה לאחריותיות חייבת להתבסס על עובדות מוצקות, ולמען שמירה על זכויות כל בני האדם החיים באזור.