הודעה והבהרה מטעם אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מבהירה ומודיעה כי היא אינה שותפה לקריאת אמנסטי אינטרנשיונל העולמית שיצאה היום (5.12.23) לאמברגו נשק על ישראל.