הקרנת הסרט איסתיעאדה 

אמנסטי חרטה על דגלה להגיע לכל מחזקי זכויות האדם בעולם. גם כאן בארץ אנו מנסים להרחיב את משפחת אמנסטי עם סרט המספר את הנרטיב של האחר, הנרטיב הפלסטיני. בכך אמנסטי הופכת למקום שלא רק מגן וחושף הפרות של זכויות אדם, ולא רק מעניק חינוך לזכויות אדם – אלא גם מעצים אוכלוסיות בתקווה שגם הן יהפכו למגיני זכויות אדם.


הסרט “איסתיעאדה”  מאת רשיש משהראווי שהוקרן אמש הצליח להיכנס ללבם של הצופים יהודים וערבים כאחד. חלק מהצופים הזילו דמעה ואנשי חינוך יהודים אף ביקשו שקהל התלמידים והתלמידות שלהם יצפו בסרט כדי להרחיב את הידע וההבנה אצל התלמידים בארץ בכל הקשור לזכויות אדם.