אמנסטי אינטרנשיונל והוועד הבינלאומי של המשפטנים: טליבאן מבצע פשע נגד האנושות ברדיפת נשים ונערות באפגניסטן

דו”ח חדש של אמנסטי אינטרנשיונל והוועד הבינלאומי של המשפטנים קורא לחקור את ההגבלות החמורות של הטליבאן על זכויות נשים ונערות באפגניסטן, ואת הרדיפה הבלתי חוקית שלהן, כפשעים אפשריים על פי החוק הבינלאומי, כולל הפשע נגד האנושות של רדיפה מבוססת מגדר.

הדו”ח, “המלחמה של טליבאן נגד נשים: פשע נגד האנושות של רדיפה מבוססת מגדר באפגניסטן”, מציג ניתוח משפטי מפורט של האופן שבו המגבלות הדרקוניות שהטיל משטר טליבאן על זכויות נשים ונערות, יחד עם השימוש בכליאה, היעלמויות בכפייה, עינויים ושאר צורות יחס בלתי הולם, עשויות להגיע לכדי פשע נגד האנושות מסוג רדיפה מבוססת מגדר, בהתבסס על סעיף 7 (1)(ח’) לפי אמנת רומא, של בית הדין הפלילי הבינלאומי.

אמנסטי אינטרנשיונל והוועד הבינלאומי של המשפטנים קוראים לחוקרי בית הדין הבינלאומי הפלילי לכלול בחקירתם המתמשכת של המצב באפגניסטן את סעיף פשע נגד האנושות מסוג רדיפה מבוססת מגדר. כמו כן, שני הארגונים קוראים למדינות העולם להפעיל את סעיפי סמכות השיפוט האוניברסלית שלהן, או כל אמצעי חוקי אחר, כדי להביא למשפט צדק כל חבר טליבאן החשוד באחריות לפשעים תחת החוק הבינלאומי.

“מסע הרדיפה של טליבאן, בהתבסס על מגדר, הגיע להיקף כה נרחב, חמור ושיטתי, שבאופן מצטבר המעשים והמדיניות שלהם יוצרים מערכת דיכוי שנועדה לשעבד, לתחום ולהדיר נשים ונערות בכל רחבי המדינה. הדו”ח שלנו מצביע על כך שהדבר עונה על כל חמשת הקריטריונים הנדרשים כדי שייחשב לפשע נגד האנושות מסוג רדיפה מבוססת מגדר”, אמר סנטיאגו קאנטון, מזכ”ל הוועד הבינלאומי של המשפטנים. 

מזכ”לית אמנסטי, אנייס קלמאר, הוסיפה כי “מאז השתלטו על המדינה שלטונות טליבאן אכפו מגבלות דרקוניות על נשות ונערות אפגניסטן. אין מקום לספק: זוהי מלחמה נגד נשים – נאסר עליהן להשתתף בחיים הציבוריים; נמנעת מהן הגישה לחינוך; נאסר עליהן לעבוד; נאסר עליהן לנוע בחופשיות; הן נכלאות, נעלמות ומעונות גם אם רק דיברו נגד המדיניות הזו או הביעו התנגדות לדיכויין. אלה כולם פשעים בינלאומיים. הם מאורגנים, נרחבים ושיטתיים”.