מפיצים זכויות – מרחיבים את מחנה זכויות האדם

קבוצת מפיצים זכויות היא חלק מפרויקט שמבקש לצאת עם מסר זכויות האדם מחוץ למעגל המשוכנעים. המטרה היא להרחיב את מעגל התומכים בזכויות האדם, ובפרט את אלו המחוייבים למאבק בהפיכה המשפטית שתסכן את הזכויות של כולנו. אחד האמצעים החשובים לכך הוא אתן ואתם – תומכות ותומכי זכויות האדם שנכונים לדברר את המסר הלאה. אנו עוסקים, בין היתר, בעידוד השיח עם קהלים מגוונים, בשיפור יכולות השכנוע של קהילת תומכי זכויות האדם, וכך בהפיכת תומכי זכויות האדם בישראל למפיצי מסר זכויות האדם – מפיצות ומפיצי זכויות. הפרויקט מציע כלים וטקטיקות שכנוע, כמו גם ליווי ומקום להתייעצות לגבי מאמצי שכנוע מצד תומכי זכויות האדם, על מנת להגדיל ככל הניתן את מעגל התומכים.

בקבוצה זו נפרסם חומרים כלליים על טקטיקות שכנוע בנושאים חברתיים ובנושאי זכויות האדם. נפיץ גם טיעונים קונקרטיים שאמורים להתמודד עם התנגדויות ואתגרים שמעלים קבוצות השמות את זכויות האדם נמוך יותר בסדר העדיפויות שלהן. הקבוצה היא גם מרחב לדיונים, התייעצות, עצות ותמיכה הדדית בכל מה שקשור להפצת מסר זכויות האדם והרחבת קהל תומכיו.

הפרויקט הוא בהובלת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל