אסור שתוקם מיליציית בן גביר, המכונה “המשמר הלאומי”

אנו באמנסטי אינטרנשיונל ישראל רואים בדאגה את הסכנה הנשקפת מהסכמתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להקים “משמר לאומי” הכפוף ישירות לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במסגרת עסקה פוליטית עימו. לא ניתן לשער את מידת הסכנה מכל גוף חמוש העוקב ישירות אחר הוראותיו ומדיניותו של פוליטיקאי בשל החשש להתנגשות בין אינטרסים פוליטיים לזכויות אדם. הסכנה גדולה במיוחד משם שעל פי ההצעה הקיימת משאבי ענק כמו חימוש, מעקב, מודיעין וטכנולוגיה יוגשו ל”משמר הלאומי” על מגש של כסף ללא כל דין וחשבון או פיקוח.

הדבר זהה למיליציות ממשטרים אפלים בימינו ובעבר, שפעלו ופועלים לדיכוי קבוצות מסוימות מאוד, של מיעוטים, אתניים או אחרים, או לריסוק מתנגדים פוליטיים. 

הקמת “המשמר הלאומי” כתוצאה מהלוחמה ב-2021 והאלימות בין יהודים וערבים, התבססה על הגדרת תפקיד הנוגעת למענה לאלימות בערים המעורבות, למרות שמקרי לינץ’ נגד ערבים התבצעו גם בערים שאינן מעורבות, מה שמייצר חשד כי המטרה העיקרית של הכוח, שכבר הוקם, הם הפלסטינים אזרחי ישראל ולא אזרחים פורעי חוק באשר הם.  

עם זאת המשמר נותר בהיקפים מוגבלים, בשעה שהרשויות הישראליות הוסיפו להסתמך על כוחות אחרים ביישום מדיניות של אפליה קיצונית. כעת, בתואנת שווא של “הגברת משילות” תוקם מיליציה נרחבת בעלת סמכות לאלימות פרועה שלפי הניסיון צפויה להיות ממוקדת נגד פלסטינים, לפחות בתחילה, ואז בגורמים נוספים שהשר אינו חפץ ביקרם. 

בנוסף, למדינה אסור להעביר סמכויות השימוש בכוח נגד אזרחים לגורמים שלא ברור האם יעברו הכשרה ראויה, שכוללת, מעבר לאימונים מבצעיים, הכשרה בהימנעות מתקיפת אזרחים ושמירה על זכויות אדם. כבר כעת זרועותיה של המדינה כושלות בכך, חרף האימונים וההכשרה של השוטרים, החיילים ושאר נציגי החוק. 

ההיסטוריה מלמדת שמהר מאוד מיליציות מהסוג המתוכנן כעת אינן מסתפקות רק בדיכוי האתני של מיעוטים גדולים. סביר להניח שהמיליציה הזו תופנה כלפי מבקשי מקלט ופליטים, לרמיסתם, לתקיפה של א.נשים על הקשת הטרנסית או מיעוטים מיניים ומגדריים אחרים, וכן כדי למחוץ כל אופוזיציה באמצעות פגיעה במוחות ומוחים המחזיקים אידיאולוגיה מנוגדת לזו של השר. קיומה של מיליציה שכזו פוגעת בבסיס זכויות האדם, כגון הזכות לחיים בביטחון, הזכות לחופש הביטוי, הבעת דעה, חופש המחאה וההפגנה, חופש ההתכנסות, החופש לדעה פוליטית והחופש הגדרה עצמית. אסור שתוקם מיליציית בן גביר. 

ד”ר יריב מוהר, מנהל תכניות באמנסטי: “מתן כוח שיטור לכל פוליטיקאי הוא בעייתי ביותר, ובפרט לשר כמו בן גביר הידוע בקיצוניותו, בגזענותו, ובכך שעשייתו הציבורית נבנתה על שנאה כלפי פלסטינים וקבוצות נוספות, ובפרט לאור העובדה שהורשע בעבר במספר סעיפים פליליים חמורים ביותר, כולל תמיכה בארגון טרור והסתה לגזענות”.