סכנה מרחפת: הפרות זכויות אדם ואזרח בהונגריה

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה חדה בכמות ובחומרה של הפרות זכויות האדם בהונגריה תחת משטרו של ראש הממשלה, ויקטור אורבן. לאורך השנים, אורבן תקף והחליש את בתי המשפט, האשים את התורמים הזרים והארגונים הלא ממשלתיים בבעיות של המדינה, פגע קשות בזכויות הקהילה הגאה וקבוצות חלשות אחרות, והגביל את בחופש הביטוי. להלן סקירה קצרה בנוגע להפרות זכויות האדם והאזרח תחת משטרו של אורבן, מהן ניתן ללמוד על הסכנות ועל הפוטנציאל להידרדרות מסוכנת במישורים הללו.

עולה למתקפה: ויקטור אורבן והפרות זכויות אדם

2018 Getty Images ©

ויקטור אורבן, אשר משמש כראש ממשלת הונגריה כ-16 שנים במצטבר, הקים בסוף שנות ה-80 את מפלגת “הברית האזרחית ההונגרית” (בקיצור, פידס). מאז 2010, פידס הינה המפלגה הגדולה ביותר בהונגריה ואורבן משמש כראש הממשלה ב-13 שנים האחרונות, כאשר בסוף שנות ה-90 הוא כיהן בקדנציה נוספת בתפקיד. לאורך השנים, הממשלה ההונגרית החריפה את הפגיעה בזכויות מיעוטים, הגבילה את חופש הביטוי ושללה זכויות רבות מאזרחים.

ב-1 ביולי 2021 נכנס לתוקף החוק בדבר “השקיפות של ארגוני חברה אזרחית”, אשר הוביל לפגיעה קשה ויצר סטיגמה חריפה עוד יותר כנגד ארגונים לא ממשלתיים ותורמים זרים. החוק קבע כי גורמים ממשלתיים יערכו ביקורת שנתית לארגונים לא ממשלתיים שסך הנכסים שלהם עולה על כ-55,000 אירו, אך עלה החשש כי החוק משמש לביקורת סלקטיבית, איום והרתעה של ארגונים המבקרים את אורבן ושלטונו.

לאורך השנים, אורבן החריף את מדיניותו נגד קהילת הלהטבא”ק כחלק ממהלך ורטוריקה אשר מטרתם לחזק את “המשפחה הנוצרית”. ביוני 2021 הפרלמנט המקומי אימץ חוק האוסר על גישה לחומרים המציגים “סטייה מזהות עצמית המקבילה למין בלידה […] או הומוסקסואליות”. כלומר, הממשלה העבירה חוק האוסר לחלוטין חשיפה לחומרים להטבא”קים מתחת לגיל 18. חוק זה מפר בצורה בוטה את הזכות לחופש הביטוי, אי-אפליה ולחינוך.

באשר לזכויות נשים, ממשלת הונגריה חתמה בשנת 2014 על “אמנת איסטנבול למניעה ומאבק באלימות כלפי נשים ואלימות במשפחה”, אך מאז לא אישררה אותה ולכן האמנה איננה חלק מספר החוקים המקומי. הטענה של הממשלה בראשות אורבן היא כי האמנה מקדמת “אידיאולוגיה מגדרית” ו”הגירה בלתי חוקית”. אמנסטי אינטרנשיונל קבעה כי לאורך השנים, התקשורת והממשלה חיזקו את הסטריאוטיפים המגדריים ונשים עדיין חוות “אפליה מגדרית נרחבת”.

AFP via Getty Images ©

במהלך השנים תקף אורבן תורמים זרים, במיוחד את ג’ורג’ סורוס, איל הון יהודי ממוצא הונגרי ופילנתרופ ליברלי. סורוס, אשר פועל רבות נגד מדיניות הממשלה ההונגרית, בדגש על איסור הכניסה של פליטים לא-נוצרים, הפך למושא ללעג ופרופגנדה ממשלתית. פעמים רבות הופנתה נגדו אצבע מאשימה בבעיות של המדינה, ואף השתמשו נגדו בתעמולה אנטישמית.

הממשלה ההונגרית קידמה והעבירה ב-2018 את חוק “לעצור את סורוס” (Stop Soros), אשר אסר על סיוע למהגרים בלתי חוקיים בהגשת בקשת מקלט בתוך המדינה, עם עונשים של עד שנת מאסר. לפני כשנה, בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי קבע כי החוק מפר את חוקי האיחוד ודרש לבטלו. אמנסטי אינטרנשיונל הגישה ערער רשמי בבית המשפט המקומי על כך שהחוק מפר את החוקה ההונגרית, אך הערעור נדחה.

אמנסטי אינטרנשיונל עוקבת בדאגה אחר התדרדרות מצב זכויות האדם בהונגריה. הפגיעה בארגוני חברה אזרחית, בקהילות מיעוט, בחופש הביטוי ובתקשורת הינה בלתי מוסרית, בלתי סבירה, ומנוגדת לערכי זכויות האדם.

נמשיך להיאבק למען הגנה וקידום זכויות אדם ואזרח בהונגריה ובכל מקום בו אלו נמצאים בסכנה!