האם ארגוני הטרור עובדים על ההנהגה שלנו בעיניים?

מחקר קובע: מנהיגינו משחקים לידי הטרוריסטים! למעשה ארגוני הטרור מתמרנים את ההנהגה שלנו לקדם את התוכנית האסטרטגית הזדונית שלהם.

מחקר חשוב שהתפרסם בכתב העת היוקרתי American Journal of Political science מצא כי לארגוני טרור רבים יש אסטרטגיה מתוחכמת, לגרות ולתמרן ממשלות לפעול נגדם באמצעים בלתי-מובחנים, כאלו שפוגעים בחפים מפשע בקרב האוכלוסייה האזרחית שבתוכה פועלים ארגוני הטרור, ושבשמה הם, כביכול, נאבקים, כך שאזרחים רבים ייפגעו. הפגיעה באוכלוסיה האזרחית היא לא רק הפרת זכויות אדם מצד אותן ממשלות, אלא גם מדיניות ביטחונית גרועה, כיוון שהיא יוצרת רדיקליזציה בקרב האוכלוסייה, ונכונות גבוהה יותר מצידה לתמוך בארגוני טרור ולסייע להם. למרבה הצער ארגוני הטרור לא טיפשים, הם מזהים היטב מה עובד לטובת האינטרס שלהם. והנה, שוב מתחוור לנו: הפרת זכויות אדם פוגעת בביטחון ומסייעת לטרור. 

אז מי הם סייעני הטרור האמיתיים? מי עוזרים לטרוריסטים לממש את האסטרטגיה המתוחכמת שלהם? אלו דווקא רבים מהמנהיגים שלנו שבוחרים בהפעלת כוח בלתי-מובחנת. החוקרים ממליצים לממשלות, שבמסגרת המאבק שלהם בטרור נפגעת אוכלוסיה רחבה, לכל הפחות – אם הם לא מצליחים למזער ולמקד את הפגיעה הזו – להנהיג לצד הצתמרונים הצבאיים הפוגעניים גם מדיניות שמשפיעה באופן חיובי על האוכלוסייה שבשמה פועלים ארגוני הטרור, וזאת על מנת לנטוע בקרב חבריה תחושה שהממשלה קשובה להם ורוצה בטובתם.

מקור: Bueno de Mesquita, Ethan, and Eric S. Dickson. "The propaganda of the deed: Terrorism, counterterrorism, and mobilization." American Journal of Political Science 51.2 (2007): 364-381.

לקריאה על מחקרי טרור נוספים המלמדים כי הפרת זכויות אדם מגבירה את הטרור