אמנסטי ישראל: הודעת משרד הביטחון על הידוק הפיקוח על יצוא סייבר “הצהרה ריקה שמטילה את האחריות על חברות הסייבר והמדינות שהן לקוחותיהן וסותרת את טענות המשרד בעבר”

בעקבות הודעת האגף לפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ”י) במשרד הביטחון הערב לפיה הוא מהדק את הפיקוח על יצואני סייבר ומפרסם “נוסח מעודכן ל’הצהרת משתמש סופי‘”, נמסר מאמנסטי אינטרנשיונל ישראל כי מדובר ב”הצהרה ריקה מתוכן”. 

גיל נוה, דובר אמנסטי בישראל, הוסיף כי “משרד הביטחון סותר את עצמו. המשרד ויצואניות הסייבר טוענות השכם וערב, לפחות בעשור האחרון, שייצוא הסייבר הביטחוני משמש רק ‘גורמי ממשל בלבד ולמטרות חקירה ומניעת טרור ופשע חמור’, אך כעת, ההגדרות לטרור ולפשע חמור ‘חודדו’. ראשית, אם לפחות בעשור האחרון הייצוא שומש למטרות ‘לגיטימיות’ בלבד – מדוע היה צריך ‘לחדד הגדרות’? שנית, אם יש ספק – אין ספק: משרד הביטחון מותיר את האחריות להגדרת הללו בידי כל מדינה, שהיא לקוחה, ולהפרות המדיניות על כל חברת סייבר ישראלית, שתיאלץ לתת את הדין. למשל, כל משטר יכול להגדיר פעולות של עיתונאים, עורכי דין או פעילי לזכויות אדם כ’פעולות אשר נועדו לאיים על אוכלוסיה ועלולות להביא לתוצאה של מוות, פציעה, לקיחת בני ערובה ועוד’. כל עוד אין מי שיפקח על יישום המדיניות באופן מחמיר ביותר בזמן אמת, ההצהרה הזו בבחינת מילים ריקות ואין כל מניעה ממשטרים דכאניים לנצל לרעה את מערכות הסייבר הישראליות”.