אמנסטי לאוצר: קדמו המענה לעצמאים במצוקה בנפרד מכלל תכנית הסיוע השנויה במחלוקת

תנועת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פנתה במכתב לשר האוצר ישראל כ”ץ בקריאה להפריד את המענה למצוקתם של עצמאים שהינם גם שכירים ופוטרו או הוצאו לחל”ת מיתר תכנית הסיוע הכלכלית, אשר ישנה מחלוקת משפטית לגבי אפשרות אישורה בתקופת בחירות. 

במכתב עליו חתומה מנכ”לית אמנסטי ישראל, מולי מלקאר, נכתב כי “עצמאים אלו סובלים ממצוקה משום שהכנסתם כעצמאים, כולל מענק הוצאות קבוצות שמגיע להם נוכח המשבר, מקוזזים מדמי האבטלה שלהם.  לפי הפרסומים אתה מקדם, כחלק מהתוכנית הכלכלית הכוללת של משרד האוצר, יוזמה לבטל את קיזוז המענק מדמי האבטלה של מי שנמצאים במצב זה וזהו צעד מבורך וראוי. עם זאת, לאור הפרסומים על הקשיים בגיבוש התכנית הכלכלית עליה הכרזת לפני כשבועיים, אנו פונים אליך על מנת לבקש ממך לקדם את ביטול הקיזוז בהקדם ובמנותק מהתוכנית הכוללת שניצבת, לכאורה, בפני קשיים ולכן מתעכבת”.

מלקאר הדגישה במכתבה כי “אנו מודעים לשיפורים הרבים במדיניות הסיוע שקידם משרד האוצר בהובלתך ומברכים על כך. עם זאת, אסור שמענה כה דחוף יתעכב משום שהוא נקשר בתוכנית רחבה שיש קושי להעביר בנסיבות הנוכחיות”.

אמנסטי ישראל עוסקת בנושא הסיוע הכלכלי – כולל לעצמאים – מאז פרוץ משבר הקורונה וזיהתה לאורך הזמן שחלף כמה מצוקות שלא זכו לטיפול במסגרת תכניות הסיוע השונות. בין היתר התנועה ציינה במסגרת נייר העמדה שפרסמה בסוף דצמבר, שלוש קבוצות עצמאים שלא קיבלו מענה, אך בתקופה שחלפה – שתיים מהן קיבלו מענה כלשהו. הקבוצה שנותרה, היא זו שהכנסתם כעצמאים, כולל מענק הוצאות קבוצות שמגיע להם נוכח המשבר, מקוזזים מדמי האבטלה שלהם.