אמנסטי ישראל ליועמ”ש: אפשר לאוצר לפתור את מצוקת העצמאים מיידית על אף החשש מ”כלכלת בחירות”

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פנתה ליועץ המשפט לממשלה, ד”ר אביחי מנדלבליט, בקריאה שייאפשר למשרד האוצר והעומד בראשו, השר ישראל כ”ץ, לקדם מיידית, במסגרת תוכניתו החדשה, מדיניות שתסייע למנוע את מצוקת העצמאים בעקבות משבר קורונה. אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מבינה את חששות היועמ”ש מיישום “כלכלת בחירות” במסגרת התוכנית החדשה של השר כ”ץ ומשיקולים נוספים שמעלה התוכנית הנוגעים לקרבה לבחירות. עם זאת בתנועה גורסים כי נכון יותר לראות את החלק בתוכנית הנוגע למצבם של העצמאים שהינם גם שכירים כמתן מענה דחוף למצוקות ולהפרת זכויות חברתיות וכלכליות, וזאת בהתאם למחוייבות הבינלאומית של ישראל.

במכתב מסבירה מנכ”לית אמנסטי ישראל, מולי מלקאר, כי אמנסטי עוסקת בנושא הסיוע הכלכלי – כולל לעצמאים – מאז פרוץ משבר הקורונה וזיהתה לאורך הזמן שחלף כמה מצוקות שלא זכו לטיפול במסגרת תכניות הסיוע השונות. בין היתר התנועה ציינה, במסגרת נייר העמדה האחרון שפרסמה בסוף דצמבר, שלוש קבוצות עצמאים שלא קיבלו מענה. “מדיניות זו מותירה עשרות אלפי עצמאים בסכנת הידרדרות למצוקה כלכלית, שכן היא מבטלת את יכולתם לקבל סיוע המביא את הכנסתם הכוללת לגובה המאפשר קיום מינימלי בכבוד”, מציינת מלקאר. 

תכנית הסיוע החדשה של שר האוצר צפויה לשפר את מצבם של עצמאים-שכירים שפוטרו או הוצאו לחל”ת; היא מכילה סעיף המבטל את מדיניות קיזוז דמי הסיוע המגיעים להם כעצמאים מדמי האבטלה המגיעים להם כשכירים. “אנו מבינים את הצורך באיפוק וריסון עבודת משרד האוצר בתקופת בחירות, ואת חובתך להזהיר את שר האוצר מפני שימוש לא ראוי במשאבי המדינה, ואף תומכים בכל אלו. עם זאת, חובתנו להפנות את תשומת ליבך לכך שתכנית האוצר החדשה מקדמת פתרון חיוני לעשרות אלפי עצמאים שבסכנת מצוקה כלכלית, ואף את מימוש חובתה של מדינת ישראל במסגרת אישרורה את האמנה הבינלאומית לזכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות”, הוסיפה מלקאר.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מבקשת כי היועמ”ש יכיר בחשיבות של שינוי המדיניות לכדי ביטול קיזוז דמי הסיוע מדמי האבטלה עבור עצמאים שהם גם שכירים, ולא ימנע משר האוצר לקדם שינוי מדיניות זה.