אמנסטי ישראל: ועדת הכספים התעלמה היום מחובתה להציל את העצמאים הפגיעים ביותר ממצוקה כלכלית

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל סבורה שההחלטה שקיבלה היום (6.1.21) ועדת הכספים של הכנסת ביחס להצעת החוק בנוגע לתיקון הסיוע [“התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס’ 4)”] מכילה כמה בשורות חיוביות ושיפורים ביחס לסיוע לעצמאים. עם זאת, באופן אבסורדי ומקומם, הוועדה אישרה נוסח הצעת חוק שאינו מספיק כדי למנוע את סכנת המצוקה הכלכלית אליה חשופים העצמאים החלשים ביותר. 

לצד זאת, יו”ר הוועדה הזמני, ח”כ ינון אזולאי (ש”ס), העלה את סוגיית הפגיעה בשכירים-עצמאים בעקבות פניות של נציגי ציבור (וביניהם אמנסטי) ושל ארגוני עצמאים. ישנן אינדיקציות כי סביר שסוגייה זו תקודם ואולי אף תיפתר בקרוב, גם אם לא במסגרת הליך החקיקה הנדון. אמנסטי העלתה את עניינם של השכירים העצמאים ואת הפגיעה בהם במסגרת נייר עמדה על הכשלים בתוכנית הסיוע שכתב עבור התנועה החוקר עמיר שוורץ. הנייר הוגש לשר האוצר כ”ץ ולחברי ועדת הכספים בטרם הדיון בוועדה. נייר העמדה מנתח מיהם העצמאים שתוכנית הסיוע לא תושיע ממצוקה קשה, אלה שתכנית הסיוע לא תבטיח  להם ולו קיום בסיסי בכבוד.

קבוצה נוספת של עצמאים שפגיעה למצוקה ושביחס אליה לא מסתמן מענה לעת עתה, הם מי ש”לא נפלו מספיק”. דהיינו, עצמאים שלא מגיעים אפילו לרף הזכאות החדש של 25% שחיקה בהכנסה, אך השחיקה בהכנסתם גבוהה מספיק על מנת להביאם למצוקה. “תוכנית הסיוע החדשה היא צעד חיובי בכיוון הנכון, אך אבסורדי שדווקא העצמאים הפגיעים ביותר ממשיכים להיות מופקרים לסכנת מצוקה בשל כשלים וחורים שממשיכים להתקיים גם בתוכנית חדשה זו. נדרשים באופן מיידי צעדים נוספים כדי להבטיח שאיש לא ישאר מאחור; סיוע זה אפשרי בעלות קטנה יחסית, והוא נגזר ממחויבותה של מדינת ישראל לשמירה על זכויות חברתיות וכלכליות”, אמר ד”ר יריב מוהר, מנהל מחלקת התכניות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל, בתגובה לדיוני הוועדה היום.

“מדובר בסיוע שעלותו המצטברת לקופת האוצר נמוכה בהרבה מעלותה של מערכת הבחירות הרביעית בתוך שנתיים”, הוסיף מוהר בהתבסס על תחקיר שבנייר העמדה שהוגש לוועדה. עוד אמר: “נותרו קבוצות של עצמאים בסכנת מצוקה, וביניהם גם כאלה שההכנסה שלהם בימי שגרה קרובה לגובה שכר המינימום. מחובתם של מקבלי ההחלטות לדאוג שתיקון מדיניות הסיוע לא יהיה שרירותי אלא יתבסס על העיקרון שלא מפקירים איש למצוקה בתוך המשבר החריף”.

בשבוע שעבר פרסמה אמנסטי אינטרנשיונל ישראל את נייר העמדה שבין היתר, מדגיש את ההתחייבות של ישראל להבטיח את זכות האדם לקיום בכבוד על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שעליה היא חתומה עוד משנת 1991. הצעת החוק האחרונה עדיין לא עומדת במחוייבות הזו, למרות השיפורים שהיא מציעה.

אמנסטי חוזרת וקוראת לממשלה לעצב מדיניות סיוע שמתייחסת בצורה ישירה לפגיעה ביכולת להתקיים בכבוד, על פי עיקרון השמירה על זכות האדם לקיום בכבוד. בהתאם לכך, עליה לשנות עוד את הקריטריונים הנוכחיים לקבלת הסיוע, או ליצור כלים נוספים שיתנו מענה – ולקחת בחשבון את העצמאים שעבורם גם פגיעה קטנה יחסית בהכנסה יכולה להביא לפגיעה בזכויותיהם הבסיסיות ביותר .