אמנסטי ישראל: סגר חייב לכלול סיוע חברתי-כלכלי מוגבר וראוי ומענה משמעותי למכלול מצוקות הציבור, כצעדים שישקמו את אמון הציבור

“לקראת הסגר הקרב, הממשלה חייבת לספק סיוע כלכלי-חברתי ראוי יותר משסיפקה עד כה.  השילוב של סגר עם סיוע לקוי, צפוי להחריף את המצוקות”

בעקבות החלטת ממשלת ישראל להטיל סגר כללי נוסף למען בריאות הציבור, במטרה לבלום את התפשטות מגיפת קורונה, תנועת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל מדגישה כי הנהלים והתקנות שלפיהם יוטל הסגר חייבים לשמור ככל שניתן על זכויות האדם, כך שיתנו מענה משמעותי למכלול המצוקות של הציבור. אמנסטי מכירה בזכותן של ממשלות להחליט החלטה שכזו במצב חירום חריג למען בריאות הציבור, אך המשבר החמור שאנו עדים לו כעת, הן כלכלית והן ציבורית, הוא משבר זכויות אדם לכל דבר ועניין. לנוכח החמרתו הצפויה של המשבר כתוצאה מהסגר, אנו מדגישים את חובתם של קובעי המדיניות בראש ובראשונה לתת מענה סביר והגיוני למשבר הכלכלי בכל המגזרים, להוביל צעדים בוני אמון אל מול הציבור – ולהגדיר אופק ממשי ליציאה אחראית מהסגר.

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל תפרסם מחר מדריך מדיניות מקוצר לשמירה על זכויות האדם בסגר השני לבלימת התפשטות מגיפת קורונה, שבו שורת המלצות שנועדו לתת את המענים למצוקות הציבור, בראש ובראשונה המצוקה הכלכלית

יריב מוהר, מנהל מחלקת התוכניות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל הדגיש את המענה לתחום הכלכלי-חברתי, בראש ובראשונה: “לקראת הסגר הקרב, הממשלה חייבת לספק  סיוע כלכלי-חברתי ראוי יותר משסיפקה עד כה. השילוב של סגר עם הסיוע הלקוי שחווינו עד כה, צפוי להחריף את המצוקות ולהביא להפרת זכויות כלכליות וחברתיות – שהן זכויות אדם לכל דבר ועניין. ניתוח שנערך עבור אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ופורסם לפני כשבועיים, מצביע על הכשלים הרבים במדיניות הסיוע. על מנת לתת לכשלים אלו מענה יש להשוות את סכום הסיוע שמקבל האדם מן השורה למה שמקובל במדינות עם כלכלות דומות; להציע סיוע מיוחד לענפים שנפגעו יותר מאחרים; לוודא שאיש אינו נותר מאחור בשל בעיות של זכאות או מיצוי זכויות; ולנטר את הבעיות הכלכליות החברתיות בזמן אמת על מנת לבחון האם והיכן  נדרש סיוע מוגבר”.

כמו כן, התבטאויות ציבוריות רבות של מובילי דעה ושל הציבור הרחב ברשתות החברתיות, בתקשורת ובכלל מעלות חשש שהחלטה על סגר מטעמי בריאות הציבור תיתקל בחוסר אמון ציבורי ניכר. פעולות שיבטיחו שמירה על  זכויות האדם, ויוכיחו את הרצון לפעול במידתיות, תוך השקיפות המלאה האפשרית, עשויות לשקם את אמון הציבור בגורמים שמנהלים את המשבר ולפיכך יגבירו את סיכויי ההצלחה של פעולות למניעת התפשטות המגפה.