“אנחנו לא שווים פחות!” – אמנסטי ישראל מנגישה עם הקומיקסאית נעה כ”ץ את המצוקות אליהן מוליכה המדיניות הכלכלית הישראלית סביב משבר קורונה, ומשווה אותנו לעולם המפותח

תנועת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל השיקה ברשתות החברתיות את קמפיין “אנחנו לא שווים פחות!” – שיתוף פעולה עם אמנית הקומיקס נעה כ”ץ, שמסביר לציבור בדיוק למה כה רבים בארץ מרגישים שממשלת ישראל לא מספקת מענה הולם למשבר הכלכלי סביב מגפת קורונה.  הקמפיין מנגיש לציבור באמצעים פשוטים את המידע הכלכלי-חברתי הרלוונטי למשבר הכלכלי שנבע ממגפת קורונה, תוך דגש על הצורך של ממשלת ישראל לעמוד במחוייבויותיה הבינלאומיות לפי האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שעליה חתמה המדינה ב-1991 ואישררה אותה כשנה לאחר מכן. המידע כולו מתבסס על מקורות כלכליים בינלאומיים או מדיניים, וכן על מחקרים עצמאיים של מומחים כלכליים עצמאיים. הניתוח של המידע נעשה, בחלקו, בליווי ייעוץ מדעי של ד”ר אריה קרמפף.  

בין היתר, הקמפיין משווה באופן פשוט בין הסיוע שלו זוכים עצמאים מתחומי עיסוק זהים בישראל ובמדינות אחרות – חלקן בעלות מדדים כלכליים דומים לשל ישראל וחלקן מדינות שנחשבות למודל לחיקוי במענה הכלכלי למשבר. הקמפיין מורכב מסדרת סימולציות הממחישות מצבים אליהם נקלעו ישראליות וישראלים, ומעידות, בין השאר, על מדיניות לוקה בחסר בהיבטים רבים מצד ממשלת ישראל, שאף עשויה להוביל למצוקה ולפגיעה בזכויות חברתיות וכלכליות. עמיתינו בעולם המפותח, לעומת זאת, יזכו לסיוע שייאפשר קיום בכבוד. 

לשני הפוסטים המקדימים שפורסמו: 

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פנתה בחודשים האחרונים מספר פעמים לממשלה בקריאות להקים “מדד תחלואה חברתי כלכלי”, להשוות את מדיניות הסיוע בישראל למדיניות הסיוע במדינות מפותחות אחרות ולמנות גורם אחראי בממשלה לעניין בחינה, השוואה ואימוץ מודלים של סיוע עקב משבר הקורונה בהתייחס למדינות בנות-השוואה לישראל. 

בתחילת יולי פרסמה אמנסטי נייר עמדה שקובע חד משמעית כי הסיוע שניתן על ידי ממשלת ישראל לאזרחיה קטן יותר מזה הניתן לאזרחים במדינות מפותחות שמצבן הכלכלי רעוע יותר ושהפגיעה החברתית-כלכלית של מגפת הקורונה בהן מצומצמת יותר. אם כן בהשוואה למדינות רלוונטיות ישראל מגלמת מקרה של יותר מצוקה; יותר יכולת; אך פחות מענה. לפי נתונים אלו ישראל עלולה להיחשב כמי שמפרה את מחויבותה לפי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות וכמי שמזניחה את אזרחיה ותושביה.