מכה לזכויות האדם בטורקיה: ראש סניף אמנסטי, טאנר קיליץ’, נידון לשש שנות מאסר בגין הרשעתו ב”חברות בארגון הטרור של פאתוללה גולן”; שלושה אנשי אמנסטי נוספים נידונו ל-25 חודשי מאסר

בית המשפט בטורקיה גזר ברוב קולות עונשי מאסר על ארבעה פעילי זכויות אדם מהסניף הטורקי של תנועת אמנסטי אינטרנשיונל בגין הרשעתם ב”קשרים לארגון הטרור של פאתוללה גולן”. ב”חברות בארגון הטרור של פאתוללה גולן” וב”סיוע לארגון הטרור של פאתוללה גולן”. 

טאנר קיליץ’, ראש הסניף, נידון לשש שנות מאסר בגין “חברות בארגון הטרור” ואוזלם דאלקירן, אידיל אסר וגונל קורשון – אנשי הסניף – נידונו ל-25 חודשי מאסר בגין “סיוע לארגון הטרור”. הרשויות בטורקיה לא הוציאו צווים למעצר מיידי שלהם, והארבעה ככל הנראה לא יאסרו לפני הדיונים בערעוריהם בערכאות גבוהות יותר, הליך שעלול להימשך שנים. 

אנדרו גארדנר, חוקר אזור טורקיה באמנסטי אינטרנשיונל, שנכח בדיון בבית המשפט אמר: “היום ראינו עדות לעיוות דין במימדי ענק. ההרשעה הזו היא מכה אנושה לא רק לטאנר, לאוזלם, לאידיל ולגונל ולמשפחותיהםן, אלא לכל מי שמאמינים בצדק ובפעילות למען זכויות אדם בטורקיה ומעבר לה. ההחלטה של בית המשפט היא מזעזעת״, והוסיף: ״במהלך 12 הדיונים בבית המשפט כל אחד מסעיפי האישום נחשף באופן מקיף כהשמצה חסרת בסיס. גזר הדין של בית המשפט נוגד כל היגיון וחושף את המשפט הזה, שנמשך שלוש שנים, כניסיון להשתיק מהרגע הראשון קולות עצמאיים מטעמים פוליטיים. המשפט הזה היה מבחן לקמוס למערכת הצדק הטורקית. וכך, זוהי טרגדיה לראות את החלק שמערכת המשפט הטורקית מילאה ומוסיפה למלא בהפללת הפעולה של עמידה למען זכויות האדם. אנחנו נמשיך לעמוד לצד חברינו ושותפינו לעבודה כשיערערו על החלטות מבישות אלה”.