Distant but Together COVID-19

אמנסטי ישראל לממשלה: לייסד בדחיפות מדד “תחלואה” חברתית-כלכלית בשל משבר קורונה

תנועת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פנתה היום בכתב למשרד ראש הממשלה, למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; למשרד הכלכלה והתעשייה; ולמשרד האוצר, בקריאה לייסד ולמסד מערך ממשלתי לניטור, דיווח, ופרסום בדבר פגיעות חברתיות-כלכליות באזרחי ובתושבי ישראל לנוכח משבר הקורונה והשלכותיו. במכתב (המצ”ב), שהעתק ממנו נשלח גם לכל חברי הכנסת, מסבירה מנכ”לית אמנסטי אינטרנשיונל ישראל, מולי מלקאר, כי מדובר במדד הדומה למדדי תחלואה, אלא שעל מדד זה למדוד את השפעות המגיפה, והפעולות למניעת התפשטותה, על המישור החברתי-כלכלי, כך שיוכל לספק נתונים מהימנים ולאפשר הן מבט-על על הבעיה והן פילוח ממוקד ביחס להיבטיה השונים. 


“נכון לעת כתיבת מכתב זה נדמה שהתחלואה הנובעת ממגפת הקורונה נמצאת במגמת בלימה בישראל, וכולנו תקווה שמגמה זו תימשך”,
כתבה מלקאר. “עם זאת, מבדיקה שערכנו נדמה שמבחינה חברתית-כלכלית המצב שונה: מהנתונים הזמינים הרלוונטיים עולה כי רק חלק ממי שהוצאו לחל”ת או פוטרו השתלבו בחזרה בשוק התעסוקה ויש מקום להניח כי משבר קורונה הסב, ועודנו מסב, פגיעות קשות מבחינה חברתית-כלכלית לרבים מאזרחי ותושבי ישראל בתחומי שליטתה, ושלפגיעות אלו השלכות ‘מתגלגלות’ וארוכות טווח כמו חובות נושאי ריבית וכו’. בקצרה, המשבר כעת הינו מעין מגפה חברתית-כלכלית המפילה עוד ועוד קורבנות למצוקה. נכון להיום אין גוף אחד שיכול לספק תמונת-על של מצב הפגיעות הכלכליות-חברתיות שהסב המשבר ונדמה כי אין גוף שמתכלל, מגבש ומתעדף את המענים השונים לפגיעות אלו. חומרת ‘המגפה החברתית-כלכלית’ דורשת מענה מקיף, ובהקדם”.

המכתב  כולל מתווה ראשוני ביותר למדד שכזה, אשר יכול ורצוי שיכלול, בין היתר, נתונים על: 

  1. אלו שפרנסתם נפגעה בעקבות משבר הקורונה אך לא מקבלים מענה מקיים במסגרת המדיניות הממשלתית הנוכחית (למשל מי שאינם זכאים לדמי אבטלה או לא מצליחים למצות את זכויותיהם) – בהקשר הזה אנו מפנים לתחקיר ראשוני של אמנסטי אינטרנשיונל ישראל בעניין “אלו שנותרו מאחור”.
  2. מי שאיבדו קורת גג (כולל בגירים שנאלצו לעבור לגור בבית של קרובי משפחה)
  3. מי שהגיעו למצב של חוסר ביטחון תזונתי
  4. מי שנקלעו לחובות כבדים (ובפרט מי שיש צפי כי ייקלעו לחדלות פירעון). 

בתוך כך ראוי לתת דגשים מיוחדים על אוכלוסיות מוחלשות הסובלות גם בעת שגרה מעוני מובנה ונרחב, כגון פלסטינים אזרחי ישראל, חרדים, קשישים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט, טרנסג’נדרס וכד’, ואף להדרש לתתי-קבוצות פגיעות כגון תושבי מזרח ירושלים שהעוני בקרבם חמור במיוחד.

במכתב מדגישה מלקאר כי “כי זו איננה פנייתנו הראשונה בנידון […] תכתובת קודמת עם גופי וגורמי ממשל וחברות/י כנסת: ביום ה’ ה-30.04.2020, פנתה אמנסטי אינטרנשיונל ישראל לרוה”מ בנימין נתניהו, לשורה של גורמים רלוונטיים נוספים בממשלה, וכן ליו”ר של וועדת הכספים, ח”כ עודד פורר, ליו”ר הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, ח”כ עאידה תומא סלימאן, וליו”ר הוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם נגיף הקורונה, ח”כ עפר שלח, בקריאה לממשלה להרחיב את התייחסותה למדיניות הסגר והמגבלות המוטלים על הציבור לשם מאבק במגיפת הקורונה, הן מבחינה נושאית והן מבחינת בעלי העניין המשתתפים בדיונים הרלוונטיים”.