Heart stunt by Amnesty International in Budapest

אמנסטי: החלטת הפרלמנט ההונגרי לאסור בחוק על ההכרה בטרנסג’נדרס ובאינטרסקס “צעד אחורה לאפילת ימי הביניים”

תנועת אמנסטי אינטרנשיונל גינתה בחריפות את החלטת הונגריה לשלול ולאסור בחוק את הזכות להכרה בזהות המגדרית של בני אדם טרנסג’נדרס ואינטרסקס. 

כריסטינה טמאס-סארוי, חוקרת באמנסטי אינטרנשיונל, אמרה: “ההחלטה גוררת את הונגריה אחורה לאפילת ימי הביניים ורומסת את זכויותיהםן של בני אדם טרנסג’נדרס ואינטרסקס. ההחלטה תחשוף אותםן לא רק להחמרה באפליה, אלא גם תחמיר את האווירה העויינת והבלתי סובלנית שעימה מתמודדת הקהילה הגאה במדינה”. 

“קריטי שהמפקח העליון של הונגריה על זכויות בסיסיות (מקביל למבקר המדינה וליועמ”ש בישראל) יפעל בדחיפות ויבקש מבית המשפט ההונגרי העליון לחוקה יבחן ויפסול את החקיקה המזוויעה הזו”, הוסיפה. “הזהות המגדרית של כל אדם חייבת להיות מוכרת בחוק וחובה לאפשר לכל בני האדם לשנות את השם ואת מסמני המגדר האחרים במסמכים הרשמיים”.