march for human rights in Bangalore

הודו: הרשויות שוב פשטו מטעמים פוליטיים על משרדי אמנסטי בבנגלור ובדלהי

לשכת החקירות המרכזית של הודו פשטה ביום שישי האחרון (15 בנובמבר 2019) על משרדי אמנסטי אינטרנשיונל ועל משרדי “קרן האזרחים ההודים למען אמנסטי אינטרנשיונל” בעיר בנגלור ובדלהי.

נאזיה ארום, דוברת אמנסטי אינטרנשיונל הודו, אמרה: ״בשנה החולפת, עלה דפוס של הטרדה על ידי הרשויות בכל פעם שאמנסטי אינטרנשיונל הודו עמדה והשמיעה קול נגד הפרות זכויות האדם במדינה. אמנסטי אינטרנשיונל הודו עומדת באופן מלא עם כל הנדרש בחוק המקומי בהודו ועם החוק הבינלאומי. עבודתנו בהודו, כבכל מקום אחר בעולם, נועדה לקדם ולחזק את המאבק למען זכויות האדם האוניברסליות. אלו הם אותם ערכים שמקודשים בחוקה ההודית ונגזרים ממסורת הודית עשירה של פלורליזם, סובלנות וחילוקי דעות. כחלק מתנועה שזכתה בפרס נובל לשלום, אמנסטי אינטרנשיונל הודו דורשת מעצמה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר.״

היא הוסיפה:״ יותר מארבעה מיליון הודים תמכו בפעילותנו בשש השנים האחרונות ומאה אלף הודים תרמו לנו. עבודתנו בהודו, כבכל מקום אחר, היא לקדם ולהיאבק למען זכויות האדם האוניברסליות ולבנות תנועה עולמית של בני אדם שלוקחים באופן אישי את אי הצדק והעוולות”. 

רקע

אמנסטי בהודו האשימה באחרונה את ממשלתו של נרנדרה מודי בהפרות זכויות אדם בקשמיר בעקבות החלטה לבטל את העצמאות החוקתית של חבל המריבה, ובעקבות הדיכוי האלים של הפגנות המחאה על הצעד. בנוסף, אמנסטי בהודו מתחה ביקורת על החלטת הממשלה במדינה לבטל את אזרחותו של הסופר והעיתונאי הבריטי-הודי אטיש תאסיר בשל אפליה על רקע מגדרי ואתני. ממשלתו של נרדנרה מודי הידקה באופן חמור ביותר את הפיקוח על ארגוני החברה האזרחית בהודו מאז עלייתו לשלטון ב-2014, ואלפי ארגונים בלתי ממשלתיים סבלו מהתנכלויות ומביטול רישיונותיהם לקבלת תרומות מגורמים מחוץ למדינה. 
בשנה שעברה פשטו הרשויות בהודו הן על משרדי גרינפיס הודו והן על משרדי אמנסטי אינטרנשיונל הודו בטענות להפרת החוק במדינה. גרינפיס הודו נאלצה לצמצם את כוח העבודה שלה בהודו למינימום ההכרחי וחשבונות הבנק של אמנסטי בהודו הוקפאו לתקופה ממושכת.