ISRAEL-US-IT-HACK-APPLE

13

May2019
אמנסטי עותרת לבית המשפט: הורו למשרד הביטחון לבטל את רישיון הייצוא של NSO   את העתירה מגיש עו"ד איתי מק בשם כ-30 עותרים מישראל, בהם פעילים ופעילות באמנסטי אינטרנשיונל ישראל. העתירה מוגשת בשיתוף אמנסטי אינטרנשיונל העולמית והמכון לזכויות אדם ולצדק עולמי ע"ש ברנשטיין בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ניו ... קרא עוד
May 13, 2019admin