זכויות פליטים ומבקשי מקלט

אמנסטי אינטרנשיונל ישראל פועלת למען זכויות הפליטים ומבקשי המקלט בישראל. במסגרת הפעילות אמנסטי אינטרנשיונל ישראל נאבקת למען מתן זכויות מלאות למבקשי המקלט והפליטים ונגד הפרת זכויות האדם ואי עמידה בחוק הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות שישראל חתומה עליהן. קמפיין מבקשי מקלט ופליטים באמנסטי פועל באמצעות פעילות ציבורית, תקשורתית, לובי, אקטיביזם, חינוך והכשרות. הפעילות נעשית בשיתוף פעולה עם חברי קהילת מבקשי המקלט בישראל ולמענם ולמען שינוי חברתי בישראל.