זכויות אדם בשטחים הפלסטינים הכבושים

אמנסטי אינטרנשיונל בישראל ובעולם פועל נגד הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים הכבושים. העבודה שלנו מתרכזת בפעילות נגד שימוש בכוח מופרז נגד מפגינים בלתי אלימים בגדה המערבית, מאבק במעצרים מנהליים - המתבצעים ללא הגשת כתב אישום או העמדה למשפט בבית משפט פלילי – וקריאה למתן דין וחשבון בפגיעות באזרחים, בישראל ובשטחים.