ועדת ביקורת המדינה קיבלה עמדת ארגוני זכויות האדם: על המבקר לבדוק את מדיניות המקלט של ישראל - Amnesty International Israel