הצוות

יונתן גר, מנכ”ל

מולי מלקאר, מנהלת תוכניות

אורנה הדר, מנהלת כספים

נועה רדלמן, מנהלת פיתוח משאבים וחברות

ודאד עסאף’, ראשת קמפיין אפליית פלסטינים אזרחי ישראל וקמפיין כיבוש

חן בריל אגרי, ראשת קמפיין פליטים ומבקשי מקלט

יוסף עספור, רכז פעילות בקמפיין אפליית פלסטינים אזרחי ישראל

נדב סובינסקי, קמפיין כיבוש

קארין קורצקי, קמפיין הפליטים

גיל נווה, ראש יחידת תקשורת ודובר בעברית
[email protected]

מרים פראח, דוברת בשפה הערבית

ולדי מולצ׳דסקי, רכז ניו-מדיה

נועם כהן , רכז מנהלה