תגובת אמנסטי אינטרנשיונל ישראל לפרסומים על מעורבות ממשלת ישראל בפעילות הסניף בשנות ה-70 | אמנסטי אינטרנשיונל ישראל