שחרור מוחמד אל קיק - הוכחה ניצחת לפשיטת הרגל של פרקטיקת המעצרים המנהליים | אמנסטי אינטרנשיונל ישראל