קמפיינים בינלאומיים

אמנסטי אינטרנשיונל פועל למען זכויות אדם ברחבי העולם מגוון נושאים. בסניף ישראל אנו מתמקדים באחריות תאגידית, זכויות נשים, זכויות פליטים ומהגרים, וביטול עונש המוות בעולם.