פעולה דחופה: דרשו מחברי הכנסת להפסיק את ההריסות ללא האבחנה