אפלית פלסטינים אזרחי ישראל

אמנסטי אינטרנשיונל פועל למען שוויון זכויות לחברה הפלסטינית בישראל. במסגרת הפעילות נאבק אמנסטי אינטרנשיונל בגילויי אפליה וגזענות כנגד אזרחי ישראל הפלסטינים, כנגד מדיניות מפלה בתחום התכנון והבנייה ובתחומים רבים נוספים.